Rudersdal værner om livet med demens

Et nyt projekt i Rudersdal skal arbejde systematisk med livshistorier for at sikre en bedre omsorg for borgere med en demenssygdom.

Mennesker, der rammes af demens, får gradvis sværere og sværere ved at give udtryk for individuelle ønsker og behov, eller sætte ord på hvem man er, og hvad der betyder noget for en.

Rudersdal Kommune har derfor et særligt blik for, hvordan et menneskes livhistorie kan bruges mere systematisk. Fx når et menneske med demens flytter fra egen bolig til plejebolig. Allerede tidligt i mødet med kommunen, via hjemmeplejen, kan vigtig viden om det enkelte menneske blive betydningsfuldt ved overgangen til daghjem og plejecenter. Kommunen har derfor søgt og fået midler fra Sundhedsstyrelsens ’Pulje til forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for borgere med demens’.

- Det er så vigtigt, at vi behandler borgere, der rammes af demens med størst mulig værdighed og respekt. En bedre forståelse for livshistorien hos et menneske med demens kan forhindre mange konflikter i hjemmeplejen eller på et plejecenter. Medarbejderne kan bedre knytte aktiviteter og fornøjelser til det som den enkelte har interesseret sig for i deres liv og på den måde skabe mere glæde i hverdagen, siger formand for Social- og Sundhedsudvalget i Rudersdal Kommune Birgitte Schjerning Povlsen.

Samler musik og billeder digitalt

Projektet går konkret ud på at udvikle et digitalt redskab, som både borgere, pårørende og medarbejdere kan bruge. Redskabet, ’Ven for livet’, skal understøtte og samle viden om borgeren på flere forskellige platforme. Fx samles billeder ind, der vækker minder hos den enkelte eller der bruges musik, som har haft betydning og vækker minder og følelser. I projektet indgår også en tidslinje, som giver et kronologisk overblik over borgerens liv.

En del af strategien

Projekt ’Ven for livet’ er en del af kommunens demensstrategi, der bl.a. handler om bedre kvalitet i pleje og omsorg for borgere med demens.

Læs mere om kommunens demensstrategi i nyheden: Rudersdal får demensstrategi

Se også: