Rudersdal satser på mental sundhed

Mental trivsel og sundhed spiller ind i mange af livets forhold. Derfor satser kommunen nu særligt på mental sundhed i forebyggelsesindsatsen.

Hvordan vi trives som mennesker, har stor betydning for vores sociale liv, vores uddannelse, arbejde og økonomi. Undersøgelser viser, at mental sundhed har stor betydning for såvel livskvalitet for den enkelte som for vores produktivitet på arbejdsmarkedet, og at det er sygdomme som angst, depression og stress, som koster kommunerne og samfundet mest i fx tabt arbejdsfortjeneste.

Derfor har Rudersdal Kommune besluttet, at mental sundhed skal være den centrale, fælleskommunale sundhedsfremmende og forebyggende indsats fremover.

- Fremfor at arbejde med alle sundhedsparametre på én gang, vil vi nu sætte mere fokuseret ind, siger formand for Social- og Sundhedsudvalget Kenneth Birkholm og fortsætter:

- Vi ved, at god trivsel også betyder, at man har overskud til at tage gode og sunde valg andre steder, fx at man er fysisk aktiv, spiser sundere eller stopper med at ryge. Så nu sætter vi et nyt tværkommunalt initiativ om ’mental sundhed’ i gang, som alle i kommunen skal forholde sig til og arbejde med.En stor forebyggende indsats for et godt mentalt helbred, som vi selvfølgelig også håber, kan bidrage til at få kommunens sundhedsudgifter lidt ned, siger Kenneth Birkholm.

Størst potentiale i mental sundhed
Sundhedsprofilen for Rudersdal viser, at kommunen - som resten af landet - har udfordringer med, at borgernes mentale sundhed bliver dårligere, og at de økonomiske omkostninger, der følger med, stiger. En analyse af de forskellige sundhedsudfordringer i Rudersdal peger samtidig på, at der er et potentiale i at arbejde med mental sundhed som et tværgående projekt i hele kommunen. Hvis man skal gøre noget for den mentale sundhed, så stiller det krav til koordinering og tværgående samarbejde, fordi indsatserne, som har betydning for den mentale sundhed, fordeler sig på mange forvaltningsområder og målgrupper. For unge er det fx vigtigt at forebygge frafald fra ungdomsuddannelserne. For ældre er det vigtigt at bidrage med fx fællesskabsaktiviteter og på den måde forebygge ensomhed - og for alle målgrupper er det vigtigt at gøre det let at have en aktiv hverdag, hvor man fx kommer ud og bruger naturen til motion og bevægelse.

- Om man trives eller ej rent menneskeligt kan være svært at tale om, nærmest et tabu, som vi nu gerne vil gøre vores til at bryde. Med et gennemgående fokus på mental sundhed i hele kommunen vil vi prøve at turde snakke om dét, som kan være svært – og det kan forhåbentlig få stor betydning for den enkeltes trivsel og sundhed, siger Kenneth Birkholm.

Kommunen sætter nu en proces i gang, hvor borgere, virksomheder, organisationer i fællesskab kigger på konkrete indsatser, der kan styrke den mentale sundhed. Indsatserne tænkes også ind i den kommende planstrategi, så den fysiske planlægning i kommunen også understøtter mental sundhed og fysisk aktiviteter.