Spring til indhold

Rudersdal sætter værdig pleje på dagsordenen

"Hvordan kan vi fortsat sikre borgeres værdighed, når de bliver afhængige af hjælp fra Rudersdal Kommune?” Det spørgsmål søgte Social- og Sundhedsudvalget sammen med Seniorrådet, Handicaprådet og centerchefer svar på under fælles temamøde om værdig pleje.

Kommunens Social- og Sundhedsudvalg kunne med mødet realisere ønsket om at sætte et ekstra fokus på i fællesskab at få drøftet den værdige pleje, som er en del af dagligdagen i kommunens hjemmepleje, botilbud, plejecentre og aktivitetstilbud. Udover Seniorrådet, Handicaprådet og centercheferne fra Social og Sundhed deltog Inge Kristensen fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed, som var inviteret til at åbne temamødet med et oplæg.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Birgitte Schjerning Povlsen fortæller, at den åbne fælles drøftelse medvirker til at sikre fokus på værdig pleje i kommunens hjemmepleje, botilbud samt plejecentre,

Vi insisterer på, at vi har og udfører værdig pleje i hele kommunen, hvilket er en meget central del af arbejdet i vores centre. Vi gør det allerede godt, men det må ikke blive en sovepude. Temadagen har derfor medvirket til, at vi med Inge Kristensens oplæg både får inddraget god viden udefra, ligesom vi sammen har fået drøftet værdig pleje i et åbent og fælles rum”, siger Birgitte Schjerning Povlsen.

Hverken Handicapråd eller Seniorråd har erfaringer om bekymringsvækkende forhold i Rudersdal Kommunes tilbud, men deltog bl.a. med særlig interesse i at drøfte henholdsvis samarbejdet mellem kommunen, borgerne og deres pårørende samt normeringer og uddannelse af plejepersonale.

Centerchefer kunne på temamødet bl.a. fortælle, hvordan der arbejdes med værdighed i plejen i det daglige i de enkelte centre. Herudover sker der løbende overordnede tiltag som kompetenceudvikling og metodeudvikling. Plejecenter Hegnsgården, Bofællesskabet Æblehaven og Plejecenter Bistrupvang har som eksempel haft et samarbejde med Sundhedsstyrelsens ”Værdighedsrejsehold”, hvor der er arbejdet med beboernes selvbestemmelse og med palliativ pleje, som er to vigtige sider af værdig pleje.

Med udgangspunkt i temadrøftelsen sættes der desuden yderligere fokus på flere elementer, der er særligt væsentlige i det videre arbejde med at understøtte værdigheden; synlig ledelse, stærke kompetencer, lavt sygefravær og vikarforbrug, og en kultur der konkret er bærer af åbenhed og værdighed.