Rudersdal Rekruttering er kommet flyvende fra start

Rudersdal Kommune har intensiveret den virksomhedsrettede indsats og opprioriteret samarbejdet med virksomhederne og det rigtige match med ledige.

”Vi har naturligvis været spændte på, hvordan virksomhederne og de ledige vil modtage det målrettede tiltag, Jeg må sige, at starten er gået rigtig godt.

Det første kvartal har vi matchet mange borgere med jobs i virksomheder, og serviceorienteret fundet de rigtige løsninger, så virksomhederne får opfyldt deres behov for rekruttering og rådgivning, og ledige borgere er kommet i beskæftigelse.” fortæller Annette Gøttsche, leder af Rudersdal Rekruttering. 

Kerneopgaven

Enhedens kerneopgave er at opspore virksomhedernes aktuelle og fremtidige behov og hjælpe ledige gennem match og opkvalificering i et tæt samarbejde med sagsbehandlerne i Jobcenteret, så de hurtigere kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. 

Jens Bruhn, formand for kommunens Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalg siger: ”Det er vigtigt for os både, at borgerne kommer i arbejde, og at virksomhederne får den velkvalificerede arbejdskraft, de efterspørger. Hvor vi måske tidligere har taget afsæt i den enkelte ledige, er det i Rudersdal Rekruttering i højere grad virksomhedernes behov for arbejdskraft, som er udgangspunktet for aktiviteterne. Rudersdal Rekrutterings første måneder i almindelig drift tegner lovende, og bekræfter at det er den rigtige vej at gå.”

I forhold til virksomhederne og deres behov tager enhedens medarbejdere hele paletten inden for virksomhedsservice i brug; fra praktik, løntilskud over specifik rådgivning til individuelle forløb. Det er ambitionen at være en professionel rekrutteringspartner for virksomhederne, der gør det lettere at matche ledige og virksomhed. Her bygger Rudersdal Rekruttering videre på de gode erfaringer, der allerede er opbygget, og som en række virksomheder i Rudersdal Kommune allerede benytter sig af, og som i 2015 førte til i alt 107 reelle rekrutteringer.

Kyndig vejledning til nyt job

Rudersdal Rekruttering er samtidig et sted, hvor alle ledige er velkomne, og hvor de under kyndig vejledning bliver hjulpet til at komme hurtigt i job igen.

Borgmester Jens Ive siger: ”Vi bygger videre på vores gode erfaringer fra tidligere, bl.a. fra Initiateket, men naturligvis tilpasset til en ny og bredere ramme. Vi arbejder inden for et felt, som hele tiden er under forandring, og hvor en af vores fornemste opgaver er at kunne følge med i virksomhedernes ændrede behov for at kunne matche virksomhed og kandidat bedst muligt. Rudersdal Rekruttering skal gennem kyndig vejledning, arbejde med kandidaternes egne kompetencer og gennem sparring med andre netop skabe forudsætninger for, at de hurtigt kan komme i varig beskæftigelse."

Rudersdal Rekruttering er en opprioritering af beskæftigelsesindsatsen i Rudersdal Kommune, men samtidig en naturlig konsekvens af beskæftigelsesreformen og den refusionsomlægning, der er en del af denne . Det betyder bl.a., at statstilskuddet nedtrappes hurtigere og afhænger af længden af ledighedsperioden. Både den ledige og kommune har dermed en fælles interesse i at sikre permanent beskæftigelse hurtigst muligt.

Jens Bruhn siger: ”Beskæftigelsesreformen har en ambition om, at ledige gerne skal tilbage i job hurtigst muligt. Det har vi også som kommune, men frem for alt har vi en ambition om, at lave det rigtige match mellem ledig og virksomhed. Derfor har vi ikke fokus på bare at finde et job til den ledige, men at finde det rigtige job.”

Rudersdal Rekruttering rekrutterer medarbejdere til alle jobtyper fra ufaglærte til højtuddannede samt arbejdskraft fra udlandet via Work In Denmark. Vi har kontakt til jobsøgere fra alle brancher og har samarbejde med de øvrige jobcentre.

Rudersdal Rekruttering rådgiver om en lang række muligheder for beskæftigelse herunder også med at skabe jobmuligheder for kommunens flygtninge og kan rådgive omkring regler og muligheder indenfor alt.