Rudersdal med i fast samarbejde om Usserød Å

Rudersdal indgår nu i et fast samarbejde med Fredensborg og Hørsholm om at mindske risikoen for oversvømmelse fra Usserød Å. Det kan man høre mere om på søndag ved "Usserød Å dagen".

Her markeres det, at samarbejdet omkring Usserød Å pr. 1. oktober gøres permanent efter fire års projekt med støtte fra EU's LIFE-program.

Det betyder, at medarbejdere fra Rudersdal Kommune og Forsyningen i det daglige skal samarbejde med kolleger fra de to andre kommuners forvaltninger og forsyninger.

Læs mere om samarbejdet

Oplevelser til fods eller på cykel

På "Usserød Å dagen" kan du enten gå eller cykle en 11 km lang rute med syv poster, hvor du bl.a. kan:

  • Blive klogere på kommunernes samarbejde om klimatilpasning og forbedring af åens miljø
  • Høre om åens spændende natur og historie
  • Indvie en våd eng til forebyggelse af oversvømmelser med Hørsholm Kommune
  • Høre om Danmarks mest ambitiøse klimatilpasningsprojekt i Kokkedal

Usserød Å dagen sker søndag den 18. september kl. 10.30.

 

Se invitation til Usserød Å dagen

 

 

Se invitation til indvielse af udvidet vådeng i Hørsholm