Rudersdal Kommune udvalgt til nytænkende samarbejde om de unges vej fra anbringelse til eget hjem

"Min vej hjem" er et nyt samarbejde mellem fem kommuner, Dansk Design Center og Bikubenfonden om at give anbragte unge en god og tryg overgang til eget hjem.

Rudersdal Kommune er allerede i fuld gang med at styrke dialogen med sårbare unge, og med innovationsforløbet får kommunen gennem nye designmetoder mulighed for at nytænke et komplekst område med stor politisk bevågenhed, tæt lovgivning og mange hensyn. 

I Rudersdal Kommune ser man frem til samarbejdet med de fire andre kommuner, Bikubenfonden og Dansk Design Center. De vigtigste samarbejdspartnere bliver dog de unge og lokale aktører, fortæller formand for Børne- og Skoleudvalget Daniel E. Hansen.

Svaret på, hvordan vi skaber en bedre overgang for de anbragte unge finder vi ikke bag skrivebordet, men sammen med de unge. Vi skal iagttage og lytte, og så skal vi invitere samarbejdspartnere ind, som kan blive helt afgørende for, hvilken vej de unge vælger at gå. Han fortsætter:

Vi har allerede i en tid været i gang med at ændre hele vores tilgang - senest er det politisk besluttet at nedsætte et ungepanel, så de unges stemme bliver tydeligere i vores arbejde med sårbare unge. Med ”Min vej hjem” ser vi en enestående mulighed for at sætte de unge i centrum og at vende vores praksis på hovedet.

Nye veje skal give holdbare løsninger

Alt for mange anbragte unge har svært ved at finde fodfæste i deres videre voksenliv, når anbringelsen ophører, og de skal skabe deres eget hjem. Ser vi på landsplan, så har mere end hver tredje unge i hjemløshed tidligere været anbragt, og kun 24 procent har gennemført en ungdomsuddannelse senest seks år efter folkeskolen. Udfordringerne er til at få øje på, men løsningerne er derimod ikke lige til.  I innovationsforløbet tager samarbejdets parter derfor nye og forskellige metoder i brug for at finde frem til nye, bedre og frem for alt holdbare løsninger.

I forløbet skal vi bl.a. udforske fremtidens socialområde, udføre feltarbejde blandt de anbragte unge og teste prototyper på nye løsninger. Gennem hele forløbet vil de unge selv sidde med i projektets styregruppe og desuden deltage aktivt i de lokale udviklingsforløb, siger Christian Bason, direktør for Dansk Design Center, der er tovholder på innovationsforløbene med kommunerne.

Forløbet løber over de kommende ti måneder og foruden Rudersdal Kommune deltager også Holstebro, Nordfyns, Aarhus og Horsens kommuner.

Partnerskaber med lokale aktører

Hvordan løsningerne konkret skal se ud, skal kommunen og de unge i fællesskab blive klogere på og udvikle sammen med fx frivillige foreninger, virksomheder eller andre lokale aktører.

Innovationsforløbet skal ses som en indgang til et stærkt partnerskab mellem flere aktører, der sammen kan udvikle holdbare løsninger med lokal forankring – og ikke som en efterspørgsel efter endnu et enkeltstående projekt med en udløbsdato, fortæller direktør i Bikubenfonden, Søren Kaare-Andersen.

I Bikubenfonden har man afsat i alt 30 mio. kr. til at forbedre overgangene fra anbringelse til eget hjem. Her er innovationsforløbet med de fem kommuner en af investeringerne.

Læs mere om "Min vej hjem" på Bikubenfondens hjemmeside her