Spring til indhold

Rudersdal Kommune og LIFE Fonden indgår partnerskab

Den 15. september indgik Rudersdal Kommune og LIFE Fonden et partnerskabssamarbejde, der skal være med til at styrke virkelighedsnær, eksperimenterende og undersøgelsesbaseret naturfaglig undervisning på kommunens skoler.

Det seneste år er elever fra skoler på Sjælland dagligt ankommet til det 5.400 m2 store naturfaglige LIFE Campus på Biologiens vej i Lyngby. Nu får elever fra Rudersdal Kommune også glæde af de avancerede faciliteter i LIFE Campus.

Det sker som en del af en netop indgået partnerskabsaftale mellem Rudersdal Kommune og LIFE Fonden. Partnerskabet giver skolerne adgang til fondens forløb og undervisningslaboratorier, ligesom kommunens lærere får mulighed for at deltage i faglige workshops. 

 - Jeg er glad for, at Rudersdal Kommune har fået mulighed for at indgå denne partnerskabsaftale med LIFE Fonden. LIFE Fondens undervisning er varieret og virkelighedsnær og helt i tråd med elevernes egne ønsker, som de for eksempel har givet udtryk for i det fælles elevråd, siger formand for Børne- og Skoleudvalget i Rudersdal Kommune, Anne Christiansen (L) og fortsætter:

- Det er dejligt at se børnenes og de unges nysgerrighed og gåpåmod, når de bliver udfordret i laboratoriet og i naturen. De lærer at arbejde med naturvidenskabelige metoder og problemstillinger, men de lærer også at arbejde sammen om et projekt i en mindre gruppe.

Partnerskabet styrker naturfagsundervisningen i Rudersdal Kommune

Den fælles ambition hos Rudersdal Kommune og LIFE Fonden er at opnå et højere niveau af naturvidenskabelig almendannelse hos børn og unge og øge deres interesse og motivation for at fordybe sig i naturvidenskab. Derudover skal samarbejdet sikre et stærkere rekrutteringsgrundlag og en stigning i søgningen til STEM-retninger på ungdomsuddannelserne.

- Vi glæder os over partnerskabet med Rudersdal Kommune, der ligesom LIFE Fonden vil styrke børn og unges interesse for naturfag og teknologi. Partnerskabet understøtter også vores fælles ambition om at styrke elevernes naturvidenskabelig almendannelse ved at arbejde undersøgelsesbaseret med problemstillinger fra den virkelig verden, som også er noget eleverne efterspørger og brænder for, siger Christine Antorini, adm. direktør i LIFE Fonden.

Om LIFE Fonden

LIFE Fonden er en ny erhvervsdrivende fond med almennyttigt sigte, der har til formål at højne den naturvidenskabelige dannelse, uddannelse og forskning samt styrke danske børn og unges motivation og interesse for naturvidenskab. LIFE Fonden er støttet af Novo Nordisk Fonden.

LIFE Fonden driver det landsdækkende og almennyttige undervisningsinitiativ LIFE, der udvikler naturfaglige undervisningsforløb til skoler og ungdomsuddannelser. I LIFE Forløb arbejder elever undersøgende med virkelighedsnære samfundsudfordringer, der understøtter FN’s verdensmål. LIFE Forløb er gratis at anvende og uddeles som bevillinger fra LIFE Fonden.

LIFE står for Læring, Idéer, Fascination og Eksperimenter. Læs mere på www.LIFE.dk