Rudersdal Kommune hjælper med at teste

Rudersdal Kommune har sagt ja-tak til at hjælpe Region Hovedstaden med at teste borgere og medarbejdere på plejecentre, botilbud og institutioner for COVID-19.

Rudersdal Kommune har indgået en frivillig aftale med Regionen for at bidrage til at teste flere for COVID-19 og derved undgå smittespredning.

Kommunen skal teste de borgere og medarbejdere på plejecentre, botilbud og institutioner, som ikke har mulighed for at møde op i et testcenter ved et hospital, og som hidtil er blevet testet af Region Hovedstadens udkørende funktion.

 

”Jeg er meget glad for, at vi som kommune kan bistå Region Hovedstaden, med en så vigtig og betydningsfuld opgave. Det er væsentligt, at vi alle bidrager til at forhindre smittespredning, både i vores lokalsamfund og i det hele taget. Så når Regionen har spurgt os, om vi vil hjælpe med at teste både borgere og medarbejdere, skal vi selvfølgelig deltage og på den vis medvirke til at stoppe spredningen af coronavirus”, siger formand for Social og Sundhedsudvalget Birgitte Schjerning Povlsen.  

 

I Rudersdal bliver det medarbejdere fra Akutteamet, som kommunen har fælles med Gladsaxe og Gentofte Kommuner, der vil køre ud og teste borgere og medarbejdere i kommunen. Medarbejderne fra Akutteamet har modtaget oplæring i pode-teknik, og de tre kommuners fælles pode-enhed er allerede klar til at køre ud til potentielt smittede beboere og medarbejdere i plejecentre, midlertidige pladser eller botilbud.

 

I tilfælde af udbrud på en af kommunens institutioner udvælges borgere og medarbejdere til test i samarbejde mellem kommune og region, og arbejdet med at teste foregår i det hele taget i et tæt samarbejde mellem kommunernes pode-enhed og Regionen. Kommunerne stiller medarbejdere, samt lokaler med faciliteter til bad og omklædning til rådighed. Region Hovedstaden leverer remedier til prøvetagning og stiller de nødvendige værnemidler til rådighed, ligesom Regionen også vil bringe test og hente prøver fra pode-enheden.

 

Kontakt:
Sundhedschef Mette Ryle, Social og Sundhed

Tlf.: 72 68 50 20  mail: mery@rudersdal.dk