Spring til indhold

Rudersdal Kommune giver plustur til borgerne

Borgerne i Rudersdal Kommune får nemmere ved at bruge kollektiv transport, når kommunen fra 4. januar 2022 tilslutter sig Movias plustur.

Med plustur kan borgerne blive hentet i en flexbil ved hoveddøren og kørt til nærmeste stoppested eller station, hvis bussen eller toget ikke rækker.

Det skal være muligt at bo og arbejde overalt på Sjælland og komme til og fra arbejde og fritidsaktiviteter med kollektiv transport. Derfor udvider Rudersdal Kommune nu den kollektive transport med plustur.

Fra 4. januar 2022 kan borgerne i Rudersdal bestille plustur, hvis bussen eller toget stopper for langt fra hjemmet. 

Stoppesteder i Rudersdal

En række skiftesteder er udpeget som destination for en plustur.

Det er trafikknudepunkter, som er udpeget med det formål, at passagerne kan opnå det bedste skift til bus og tog, men uden at plusturen kommer til at køre parallelt med bus og tog.

  • Øverødvej / Helsingørmotorvejen
  • Bistrup Trafikplads
  • Trørød Torv
  • Høsterkøbvej / Ravnsnæsvej
  • Vedbæk St.

Plustur bliver tilbudt i rejseplanen, hvis bus eller tog ikke dækker hele rejsen. Det er rejseplanen, der sørger for at kombinere plustur, bus og tog, så borgeren får den mest optimale rejse. I de få tilfælde, hvor det ikke er muligt at tage en bus eller tog på dele af rejsen, tilbydes plustur hele vejen.

Medrejsende på turen

En plustur koster 21 kr. uafhængigt af rejsens længde, som typisk vil være under ti km. Som med andre former for flextrafik kan man komme til at køre sammen med andre borgere på hele turen eller noget af vejen. Hvor plustur er en mulighed, vil den automatisk fremgå af rejseoversigten i rejseplanen. 

Plustur skal bestilles mindst to timer før afgang, og man betaler med betalingskort, når man bestiller turen. Med plustur er det muligt at blive kørt til et stop inden for kommunen eller til en anden kommune, der også er tilsluttet plustur.

Der er i første omgang tale om et et-årigt forsøg med plustur i Rudersdal Kommune,

Læs mere om plustur og se hvilke kommuner, der er tilsluttet ordningen: www.moviatrafik.dk/flexkunde/plustur