Rudersdal Kommune gennemfører stor borgertilfredsheds-undersøgelse

Over de næste par uger vil 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i Rudersdal Kommune modtage en invitation via e-Boks til at deltage i en omfattende borgertilfredshedsundersøgelse, som Rudersdal Kommune gennemfører for tredje gang.

Borgerundersøgelsen 2017 er en gentagelse af lignende undersøgelser i Rudersdal Kommune gennemført i henholdsvis 2009 og 2013. Formålet er at få et indtryk af, hvordan borgerne vurderer forskellige aspekter af kommunens serviceydelser, og hvor tilfredse de er med at være borgere i Rudersdal Kommune.

Der er altså tale om en bredere og mere generel undersøgelse end de brugerundersøgelser Rudersdal Kommune løbende gennemfører, målrettet fx.  daginstitutioner, folkeskoler, ældrepleje eller kulturtilbud. 

Undersøgelsen er et vigtigt pejlemærke for os. Her kan vi både se på udviklingen i borgertilfredsheden over de seneste otte år, og samtidig får vi indsigt i den generelle tilfredshed blandt borgerne i kommunen her i 2017.” siger Jens Ive, borgmester i Rudersdal Kommune.

De 3.000 Rudersdal-borgere, der over de næste par uger får en invitation til at deltage i undersøgelsen, er tilfældigt udvalgte borgere over 18 år bosat i kommunen i januar 2017. Hver eneste besvarelse er værdsat, og jo flere svar, jo mere retvisende og repræsentativt indblik får kommunen i borgerenes oplevelse af kommunens serviceydelser og deres generelle tilfredshed med kommunen.  

Borgere, der er fritaget for at modtage digital post, modtager i stedet invitationen til at deltage i undersøgelsen i deres fysiske postkasse. Her er ligeledes tale om et tilfældigt udvalg af borgere.

Vi opfordrer til, at de borgere som modtager invitationen til at deltage i undersøgelsen også deltager i den. Jo flere, der deltager, jo bedre og mere præcist indblik får vi også i borgenes syn på Rudersdal Kommune”, siger Jens Ive.

Resultaterne af undersøgelsen offentliggøres på www.rudersdal.dk den 5. juni 2017.