Rudersdal Kommune deltager i stort forskningsprojekt om frivillighed

Rudersdal Kommune deltager i et forskningsprojekt, der skal kortlægge samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale verden.

De seneste år er der taget mange initiativer til en mere aktiv involvering af foreninger og frivillige i kommunale aktiviteter og opgaver.

Med forskningsprojektet ”Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor” vil Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet, under ledelse af professor Bjarne Ibsen, se nærmere på, hvordan dette større og tættere samarbejdet mellem kommuner og foreninger og frivillige fungerer, samt hvilken betydning det har for velfærdssamfundet.

Formålet med projektet er at blive klogere på fordele og ulemper ved forskellige samarbejdsformer mellem den frivillige og den kommunale verden og at få viden om, hvordan samarbejdet kan udvikles i fremtiden.

Hvorfor er Rudersdal Kommune med i projektet?

At netop Rudersdal Kommune er valgt til at deltage i projektet skyldes, at kommunen har en målrettet og ambitiøs kommunal politik på frivillighedsområdet, som adskiller sig fra de fleste andre kommuners. Desuden har Rudersdal Kommune en stor andel af borgere med en høj uddannelse og en høj indtægt, som forskningen i frivilligt arbejde har vist har en positiv betydning for deltagelsen i frivilligt arbejde. 

Som en del af projektet vil Syddansk Universitet lave en undersøgelse af Rudersdal Kommunes politik vedrørende civilsamfund, foreningsliv og frivilligt arbejde. Det sker på baggrund af interviews med politikere, direktører og chefer i kommunen og dokumenter, hvor Rudersdal Kommunes politik og strategier på området er beskrevet.

Desuden vil der blive gennemført en spørgeskemaundersøgelse af kommunens foreninger og kommunale institutioner med henblik på at undersøge omfanget og karakteren af samspillet mellem den kommunale og den frivillige sektor.

I forskningsprojektet, der løber frem til 2018, deltager foruden Rudersdal Kommune Odense Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Faxe Kommune og Aarhus Kommune.  

 

Læs mere om projektet her.