Spring til indhold

Rudersdal Kommune belønner igen det flotte byggeri

Nu kan borgere byde ind med kandidater til Arkitektur- og Bevaringspriserne 2022, der både hylder nytænkende arkitektur og bevaring af værdifuld arkitektur og kulturarv.

Har du lagt mærke til et spændende byggeri, når du går din aftentur? Har en af dine genboer gennemført en smuk og respektfuld renovering af et fint gammelt hus? Kender du et velbevaret og smukt ældre hus eller bygning, eller har du selv en ejendom, som du er særlig stolt af og gerne vil vise frem som eksempel på god arkitektur og byggeskik?
Kan du svare ja til noget af dette, så har du nu muligheden for at indstille dit yndlingsbyggeri som kandidat til Arkitektur- eller Bevaringspriserne 2022.

To priser skal hædre både nyt og gammelt

Rudersdal Kommune uddeler to priser i stedet for én samlet pris, således at der både uddeles en Arkitekturpris og en Bevaringspris.

I kriterierne for uddeling af Arkitektur- og Bevaringspriserne er der både plads til at hylde smukt og veltilpasset nybyggeri og anlæg af høj kvalitet og samtidig også sætte fokus på kvaliteterne ved bevaring af ældre bygninger. Der er i kommunen mange bevaringsværdige bygninger, som er med til at styrke og fastholde lokalområdernes særlige identitet.

Udvalgsformand for Arkitektur- og Byplanudvalget, Christoffer Buster Reinhardt fortæller, hvorfor fokus på arkitektur og bevaring er vigtigt for ham:

Som formand for Arkitektur- og Byplanudvalget brænder jeg for, at vi passer de bygninger, som allerede er her. Jeg ser derfor gerne, at vi belønner byggerier, hvor man respektfuldt renoverer det eksisterende.

I Rudersdal er villaområderne og vores øvrige boligområder præget af huse, som ligger i grønne haver, og hvor man bygger med respekt for lokalområdet. Her er der tænkt over indpasning i landskabet og det smukke grønne vejbillede. Særligt det sidste er en af kommunens helt store kendetegn og værdier, og det som gør det så dejligt at komme hjem, eller være gæst i vores grønne boligområder.

At bevare og renovere det eksisterende er også et udtryk for, at vi passer på vores kulturarv og opfører os bæredygtigt og klimavenligt i mere end en forstand. Derfor ser jeg også gerne, at tilbygninger til bevaringsværdige huse bygges, så de indordner arkitekturen til det eksisterende hus og den grund, som huset ligger på. Det betyder en omhu for detaljen og en kærlighed til materialerne i det som man har købt ind på.

Indstil dit yndlingsbyggeri senest 20. august 2022

Har du en eller flere kandidater, skal Rudersdal Kommune have modtaget dit bud senest fredag den 20. august 2022. Du indstiller til prisen på sammenom.rudersdal.dk. Her er der mulighed for at lave åbne indstillinger, hvor du løbende kan følge med og se, hvilke projekter der er indsendt som kandidater til de to priser. Her kan du også finde information om kriterierne for tildelingen.

Priserne uddeles på Arkitekturens Dag den 3. oktober 2022 ved et offentligt arrangement. De forslag, der fremsendes til Rudersdal Kommune, bliver bedømt af et bedømmelsesudvalg, der er nedsat af kommunalbestyrelsen og med fagdommere udpeget af Arkitektforeningen.

For at være med i bedømmelsen af Arkitekturprisen, skal projektet være udført indenfor de seneste 15 år. Er du i tvivl om, hvornår byggeriet eller renoveringen er udført, vil Rudersdal Kommune undersøge det i forbindelse med indstillingen. For emner til Bevaringsprisen er der ingen tidsfrist i forhold til opførelse eller evt. renoveringer mv.

Læs om Rudersdal Kommunes ”Arkitektur- og Bevaringspolitik” samt om Arkitektur- og Bevaringspriserne på: sammenom.rudersdal.dk eller via www.rudersdal.dk/arkitektur

Vi glæder os til at se, hvilke projekter Rudersdal Kommunes borgere indstiller til årets Arkitekturpris og Bevaringspris 2022.