Rudersdal i top 5 i kapløbet om årets elevvenlige kommune

Danske Skoleelever kårer hvert år årets elevvenlige kommune. Anerkendelsen går til de kommuner, der har gjort en særlig mærkbar indsat i arbejdet med elevdemokratiet. Rudersdal Kommune er udvalgt på baggrund af arbejdet i det fælles elevråd, som udspringer af skolestrukturudvalgets anbefalinger i arbejdet med en ny skolestruktur.

"Vi kan ikke gå i stemmeboksen, men det er stadig afgørende, at vores stemme bliver hørt og taget alvorligt”, var formand for det fælles elevråd Nicolaj Burhøj Jerris kloge ord, da det fælles elevråd blev etableret i efteråret 2019.  Den tydelige elevstemme i det fælles elevråd giver nu Rudersdal Kommune en nominering som året elevvenlige kommune. Danske Skoleelevers begrundelse lyder:

Rudersdal har på kort tid fået oprettet et fælleselevråd, som er kommunens hjørnesten inden for udviklingen af fremtidens motiverende skoledag. De har etableret en stærk, demokratisk og involverende elevstemme i kommunalpolitikken.

Rudersdal udmærker sig i med deres arbejde for elevrådene på de enkelte skoler og for at skabe en styrket udskoling med fokus på de ældste elevers fremtidsmuligheder. Ligeledes har fælleselevrådet haft en god balance mellem at hjælpe elever ude på de enkelte skoler og repræsentere eleverne ind i kommunen.

Et stort klap på skulderen til eleverne 

I Rudersdal Kommune er formand for Børne- og Skoleudvalget Daniel E. Hansen stolt og begejstret over nomineringen:

Dette er resultatet af et målrettet arbejde for at styrke elevinvolveringen i Rudersdal Kommune. Samtidig er det er et stort klap på skulderen til eleverne i det fælles elevråd, der er gået til arbejdet med stort engagement og en evne til at etablere et godt samarbejde på tværs af elevrådene i kommunen. En stærk elevstemme er helt afgørende for at vi kan skabe en skole, der motiverer eleverne fagligt og socialt.

Rudersdal Kommune er nomineret sammen med fire andre kommuner – Vejle, Odense, Esbjerg og Furesø. De er valgt af Danske Skoleelevers elevsupportere på baggrund af kommunernes egne indstillinger. Den endelige vinder af titlen som Årets Elevvenlige Kommune vælges af Danske Skoleelevers bestyrelse.

Elevvenlige kommuner er kommuner, der i samarbejde med Danske Skoleelever gør en ekstra indsats for elevdemokratiet i kommunen

Læs mere om nomineringen her