Rudersdal har to af landets 100 bedste klimaløsninger

Effektiv energiudnyttelse i Rudersdals skoler og klimatilpasning af Usserød Å er med i Realdania-kampagne for landets 100 bedste klimaløsninger.

Det er lykkedes Rudersdal Kommune at få to klimaprojekter med i et stort Realdania-initiativ om at præsentere landets 100 bedste klimaløsninger til gavn og inspiration for andre. Kampagnen i form af publikationen Klima100 blev for nylig præsenteret ved en event for kommunerne i Blox, København.

realdania.dk/publikationer

For første gang får man således et samlet overblik over de mange innovative tiltag i Danmark. Klima100 viser, hvordan de danske kommuner tilpasser sig de voldsomme klimaændringer, arbejder for at bremse forandringerne og skabe en grønnere fremtid.

Det ene projekt, ”Den bæredygtige skole”, handler om, hvordan Rudersdal har nået sit mål om at reducere CO2-udledningen i kommunens skoler ved at energioptimere og påvirke adfærden hos børnene og de ansatte.

Energioptimering og adfærdsændring går hånd i hånd

I det andet projekt har Rudersdal samarbejdet med Fredensborg og Hørsholm om at sikre Usserød Å mod oversvømmelser.

Fælles udfordringer kræver fælles løsninger

- Vi er naturligvis stolte og glade over, at to klimaprojekter, vi har været en del af, er fundet egnet til at være med i kampagnen, siger Court Møller (B), formand for Miljø- og Teknikudvalget. Det ser jeg som en anerkendelse af den indsats, vi lægger i at tænke og agere grønt.

Placeringen i publikationen Klima100 hænger fint sammen med, at Rudersdal er i fuld gang med at omsætte intentionerne i kommunens klima- og energipolitik til konkrete initiativer, som skaber værdi for lokale virksomheder og borgere.

Gennem grønne besøg hos lokale virksomheder har Rudersdal desuden indgået i Gate 21-projektet ”Bæredygtig Bundlinje”, der ligeledes er udvalgt til Klima 100. Projektet hjælper små og mellemstore virksomheder med at sætte skub i den grønne omstilling og forbedre deres konkurrenceevne.

Om Klima100

Bag publikationen står Realdania og Sustainia. Sidstnævnte, som har stået for research-delen, er et globalt partnerskab for bæredygtige løsninger og grønne teknologier.

Partnerskabet er etableret af ugebrevet Mandag Morgen sammen med bl.a. Realdania, det daværende DONG Energy (nu Ørsted), Det Norske Veritas og Novo Nordisk.