Spring til indhold

Rudersdal forventer at tilbagebetale knapt 5 mio. kroner til plejecenterbeboere

Godt 800 beboere på plejecentrene i Rudersdal Kommune kan se frem til at få penge tilbage, fordi de over de seneste år er blevet opkrævet for meget. Det er kommunen, som selv har opdaget fejlen og nu tilbagebetaler pengene til den enkelte beboer.

Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune forventes på sit sidste møde inden sommerferien at godkende, at kommunen tilbagebetaler nuværende og tidligere beboere på kommunens plejecentre for meget opkrævet betaling for såkaldte servicepakker i perioden juni 2017 til juni 2020. Det drejer sig i alt om cirka 860 nuværende og tidligere beboere, som i gennemsnit har 6.000 kroner til gode. Det maksimale tilbagebetalingsbeløb er omkring 11.000 kroner. Social- og Sundhedsudvalget har allerede godkendt forslaget, som efterfølgende skal behandles i Økonomiudvalget før den endelige godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Udbetaling i august

De berørte borgere modtager i august information om baggrunden for tilbagebetalingen samt oplysning om, hvor meget de kan forvente at få tilbagebetalt. Udbetalingen sker til borgerens NemKonto i samme måned.

I alt er der tale om tilbagebetaling af knap fem mio. kroner efter at kommunen i sommeren 2020 selv havde konstateret, at det hidtidige beregningsgrundlag for de såkaldte servicepakker formentlig var fejlbehæftet. Servicepakkerne omfatter borgernes egenbetaling for kost, rengøringsartikler, vinduespudsning, linnedservice og tøjvask.

Opkrævning i 2021 er korrekt

Rudersdal Kommune bad revisionsfirmaet BDO om at foretage en uvildig og grundig undersøgelse af området for at afdække, om de hidtidige opkrævninger var behæftet med metodiske fejl, som i givet fald skulle danne grundlag for tilbagebetalinger til borgere. Det er på baggrund af disse beregninger, at kommunen nu tilbagebetaler den del af servicepakkerne, som har været opkrævet for meget i perioden fra juni 2017 og frem til juni 2020. BDO har også gennemgået taksterne for 2021 og har vurderet, at de er retvisende.

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Birgitte Schjerning Povlsen, siger:

- Selvfølgelig er det ærgerligt, at der er konstateret fejl i vores opkrævninger til plejecenterbeboerne. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at beklage det. Jeg vil dog tillade mig navnlig at se på det positive og glæde mig over, at forvaltningen selv konstaterede fejlen og at vi nu har mulighed for at gøre skaden god igen. 

Tilbagebetaling vil som nævnt ske i august. Hvis borgeren er afgået ved døden inden tilbagebetalingen, vil beløbet i stedet tilgå efterladte, der sidder i uskiftet bo. Er bobehandlingen afsluttet i skifteretten, vil der derimod ikke ske tilbagebetaling. Ved opgørelsen af tilbagebetalingskravet er der anvendt en bagatelgrænse på 25 kroner pr. måned pr. borger for hver enkelt ydelse. 

Tilbagebetalingen vil ikke have fremadrettet betydning for kommunens eller de enkelte plejecentres budgetter. Det skyldes, at indtægtsbudgetterne i indeværende år er baseret på de korrekt opgjorte 2021 takster for egenbetaling.