Spring til indhold

Rudersdal får lokalt vaccinationscenter

Rudersdal Kommune får et lokalt vaccinationscenter i Søndervangshallen, som forventes at kunne vaccinere op til 1.500 borgere dagligt. Vaccinationscenteret forventes etableret hurtigst muligt.

Økonomiudvalget i Rudersdal Kommune har på sit møde torsdag aften den 8. april godkendt, at der etableres et lokalt vaccinationscenter i Søndervangshallen.

Beslutningen følger efter en henvendelse fra Region Hovedstaden, som har ønsket, at der bliver etableret yderligere et vaccinationscenter i Nordsjælland. Regionen har vurderet, at Rudersdal Kommune vil være en god placering i sammenhæng med placeringen af regionens øvrige vaccinationscentre. Det er Region Hovedstaden, som står for alle udgifter til projektet, både ved etablering, drift og efterfølgende reetablering. 
 
Borgmester Jens Ive er glad for den tillid, som regionen viser Rudersdal Kommune med henvendelsen og han er navnlig glad for, at kommunens borgere dermed får et vaccinationscenter tæt på. Han siger: 

”Det er glædeligt, at Region Hovedstaden har bedt os om at hjælpe med at etablere et lokalt vaccinationscenter. Med en forventet kapacitet på op til 1.500 vaccinationer pr. dag bliver der god mulighed for at hjælpe mange borgere og frem for alt, får kommunens egne borgere en mulighed tæt på. Vi længes alle efter en mere normal dagligdag og netop muligheden for at blive vaccineret er noget, som jeg tror vi alle ser frem til. Der er både i den regionale og kommunale forvaltning blevet ydet en ekstraordinær indsats for at gøre det muligt. Det vil jeg gerne benytte lejligheden til at kvittere for. Det er de dygtige medarbejdere, der gang på gang leverer de nødvendige lokale løsninger her under corona-pandemien, og det er der god grund til, at vi politikere siger dem tak for."

Etableringen af det lokale vaccinationscenter betyder desværre også, at en række idrætsforeninger har måtte hjælpe til ved blandt andet at acceptere en reduceret træningstid på op til 20 procent i foråret og hen over sommeren. 

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Kristine Thrane, siger:

”Kombinationen af at en hal er lukket for renovering, og at vi nu skal bruge Søndervangshallen udelukkende til vaccinationscenter, presser naturligvis vores halkapacitet i en periode, hvor samfundet og dermed idrætslivet begynder at lukke op igen. Vi er i dialog med alle foreninger, og jeg vil gerne sige alle en stor tak for den forståelse og opbakning, vi har mødt.”

Arbejdet med at gøre Søndervangshallen klar til at kunne fungere som vaccinationscenter går nu i gang og centeret forventes taget i brug snarest. Den nøjagtige dato for ibrugtagning kendes endnu ikke.