Rudersdal får demensstrategi

Kommunen har i mange år haft fokus på hjælp og tilbud til borgere med en demenssygdom. Nu udarbejdes en egentlig strategi for at styrke indsatsen på området i tråd med den nationale demens-handleplan.

Den nationale demenshandleplan lægger op til at have fokus på fem områder frem mod 2025. Det drejer sig om tidlig opsporing og behandling, bedre kvalitet i pleje og omsorg, støtte og rådgivning til pårørende, demensvenlige boliger og om at øge viden og kompetence blandt de sundhedsfaglige medarbejdere i kommunen.

Demens er en udbredt sygdom, og antallet af borgere, der bliver ramt af en demenssygdom i Rudersdal Kommune, forventes at stige fra de nuværende ca. 1100 borgere til ca. 1600 om 20 år. Sygdommen rammer også yngre mennesker.

Derfor er det vigtigt at udarbejde en egentlig strategi for, hvordan kommunen bedst muligt hjælper borgere med en demenssygdom og deres pårørende, siger Birgitte Schjerning Povlsen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget.

”Rudersdal Kommune har i mange år haft fokus på hjælp og tilbud til mennesker med en demenssygdom og deres pårørende. Men når vi formulerer en egentlig strategi, får vi sat en tydelig retning på demensområdet, og vi får overblik over de nuværende indsatser men også inspiration og mål for fremtidens indsatser”, siger hun og tilføjer, at det i den forbindelse glæder hende, at Kommunalbestyrelsen har vedtaget at opføre et nyt daghjem, Skovvang, som kommer til at ligge som nabo til Plejecenter Frydenholm i Holte.

På det nye Daghjem Skovvang kan ældre og yngre borgere med en demenssygdom komme uafhængigt af hinanden og deltage i forskellige aktiviteter. Det giver mulighed for at sikre et fast tilbud til de yngre borgere, der er ramt af demens. Efter planen åbner det nye Daghjem Skovvang i august 2018.

Aflastning i dagtimerne
Ældreområdet har i mange år udviklet nye tiltag i tæt samarbejde med borgere og frivillige. For eksempel er det nu muligt for yngre borgere med demens og deres pårørende at benytte sig af et aflastningstilbud i dagtimerne både på hverdage og om lørdagen, og lige nu afprøver beboerne på et par af kommunens plejecentre en såkaldt ”touch and play” storskærm, som kan være med til at aktivere borgere med demens og stimulere deres hukommelse. 

Der findes støttegrupper for pårørende til borgere med en demenssygdom og mulighed for aflastning m.v., og kommunen har indrettet særlige plejeenheder til borgere med demens.

”Så vi er bestemt godt med i Rudersdal Kommune, men jeg er sikker på, at vi med en  demensstrategi kan blive endnu bedre til at løse opgaverne med at hjælpe vores borgere, der har en demenssygdom og samtidig fokusere dialogen med lokalsamfundet om mulighederne for at hjælpe", siger Birgitte Schjerning Povlsen.

Ifølge Nationalt Videnscenter for Demens har op imod 87.000 mennesker herhjemme en demenssygdom, og 3.000 personer under 65 år har en demensdiagnose.