Spring til indhold

Rudersdal får besøg af Demensrejseholdet

Når Sundhedsstyrelsens Demensrejsehold kommer til Rudersdal i 2023, får medarbejdere på de to plejecentre Birkerødpark og Rude Skov et intensivt kompetenceløft.

Forløbene skal give medarbejderne værktøjer, der kan medvirke til en endnu bedre hverdag for beboere med demens.

"I Rudersdal har vi stort fokus på at skabe nogle rammer, som gør, at vores medborgere med demens kan leve et godt liv. Når man får demens, er der mange ting, der ændrer sig. Det betyder også, at vores medarbejdere på plejecentrene løbende skal klædes særligt på til at arbejde med borgere, der har demens. Derfor glæder jeg mig meget over, at Sundhedsstyrelsen har imødekommet vores ansøgning om at blive en del af Demensrejseholdet,” fortæller formand for Social- og Sundhedsudvalget Randi Mondorf.

 

Demensrejseholdet er et praksisnært kompetenceløft, som foregår i læringsgrupper på det enkelte plejecenter. Forløbene bygger på såkaldt aktionslæring, hvor medarbejderne hele tiden afprøver nye metoder i deres daglige praksis. Forløbene varer 16-20 uger.

 

”Et forløb med Demensrejseholdet er ikke et klassisk kompetenceudviklingsforløb. Det er et forløb, som tilfører nye metoder, men som i lige så høj grad tager afsæt i at sætte ord på og udvikle det, som medarbejderne i forvejen gør og lykkes med i forhold til borgerne. Det handler om at tage udgangspunkt i den enkelte beboer og se på hans eller hendes trivsel”, fortæller demenskoordinator Rie Schou, som kommer til at indgå i læringsforløbene sammen med plejecentrenes medarbejdere.

 

Evalueringer af forløb med Demensrejseholdet i andre kommuner viser, at medarbejderne bliver bedre til at imødekomme beboernes individuelle behov, og at beboerne trives bedre. Forløbene med Demensrejseholdet i Rudersdal kommer til at foregå i første halvår 2023.