Rudersdal er valgt som frikommune

De næste fire år er Rudersdal Kommune udvalgt til at afprøve nye ideer og løsninger i et af otte nye frikommunenetværk, som regeringen for nylig har udpeget.

Sammen med Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe er Rudersdal udpeget som frikommune med et projekt, der skal styrke samarbejdet om syge borgere. Visionen er at kommunen, de praktiserende læger og hospitalerne skal arbejde tættere sammen og på nye måder til gavn for borgerne.
 
Det betyder konkret, at Rudersdal de næste fire år skal arbejde med at få større sammenhæng ind i især den hjælp som ældre og kronisk syge får. Hjælpen er tit fordelt mellem den kommunale hjemmesygepleje, praktiserende læger og hospitaler, og borgeren oplever, at der ikke altid sker koordinering mellem instanserne, og at de skal fortælle den samme historie mange gange til fx lægen og sygeplejersken.
 
- Med vores nye status af frikommune kan vi nu udfordre de regler og love, der af og til spænder ben for den gode og sammenhængende hjælp til vores ældre og kronisk syge borgere. Det er vigtigt for mig, at vi sætter borgernes behov i centrum i stedet for regler og administration, siger borgmester Jens Ive.
 
De fælles udfordringer
Der er flere grunde til, at der er stort behov for at se på samarbejdet mellem kommuner, praktiserende læger og hospitaler i det samlede sundhedsvæsen. Flere borgere lever længere, der er nye og mere komplekse sygdomsmønstre, samtidig med, at vi oplever et stadigt mere specialiseret sygehusvæsen. Flere borgere end før kæmper med kroniske sygdomme og har flere sygdomme samtidigt. Ældre borgere og patienter oplever at blive indlagt akut på en medicinsk afdeling på grund af 'almindelige' problemstillinger. Det kunne man måske med en tidlig og mere samlet indsats have håndteret uden indlæggelse og i det nære sundhedsvæsen.
 
- Det er afgørende for os i dette projekt, at borgeren kommer til at opleve trygheden ved et samlet sundhedsvæsen, hvor ingen falder mellem to stole og hvor alle aktører ved, hvad den anden gør, siger Jens Ive.
 
Godkendes endeligt 1. december
De fire kommuner har nu fået godkendt den overordnede projektbeskrivelse og skal herefter inden 1. december sende en konkret ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet om, hvilke forsøgsindsatser, der står først for. Herefter får frikommunenetværket en melding på, om de konkrete forsøg har fået grønt lys.
 
Fakta om frikommunenetværk:
• Frikommunenetværket er en del af 4K-samarbejdet, hvor Gladsaxe, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner allerede samarbejder på tværs af kommunegrænser.  Region Hovedstaden og Herlev- og Gentofte Hospital er også en del af det tværfaglige samarbejde. Derudover håber de fire kommuner, at Rødovre-, Egedal-, Ballerup-, Furesø- og Herlev kommuner også siger ja til et samarbejde.
• Frikommune-netværket lægger vægt på, at nytænkning og udvikling sker i en fælles proces med de involverede aktører - ikke mindst borgere og pårørende i målgruppen, så borgerne oplever sammenhæng i behandlingen. Forsøget løber til og med 2019.
• Alle landets 98 kommuner har kunnet søge om at blive en del af et frikommunenetværk. Som frikommune er det muligt at blive fritaget fra statslige krav og regler til gavn for borgerne. Formålet er, at opnå ny viden og praktisk erfaring, der kan være med til at forenkle de statslige regler.
• I alt havde 43 frikommunenetværk denne gang søgt om at opnå status som frikommunenetværk, og otte er blevet udvalgt på landsplan.