Rudersdal bryder ensomheden

Ensomhed er et stigende samfundsproblem, som kommunen i tæt samarbejde med foreninger og organisationer forsøger at knække kurven på. Det har betydet en lang række initiativer, der skal forebygge og afhjælpe ufrivillig ensomhed, især blandt seniorer.

Huset Teglporten i Birkerød er et af flere steder, der har skruet op for aktiviteter og netværksmuligheder for at komme ensomheden til livs. Her har man organiseret sig, så det rette tilbud til borgeren er i centrum. Her tænkes på tværs – eller ud fra devisen: Der, hvor vi kender hinanden, lykkes vi. På Teglporten 11, der for et par år siden blev renoveret fra top til tå, er der plads til den brystkræftramte, der går til genoptræning, unge med psykosociale vanskeligheder, enlige mænd, der går til træsløjd eller mandemadlavning, ældre og mange flere.

Vita på 78 er en af dem, som er meget glad for at komme på Teglporten. Hun blev syg af kræft for noget tid siden, blev opereret og skulle derefter komme sig. Hun var bare ikke så god til at spise nok efter sygdomsperioden.

- Det var maden der gjorde, at jeg begyndte at komme på Teglporten. Jeg spiste ikke nok og skulle tage på. Jeg var meget alene, fordi min familie bor langt væk, og jeg er ikke så god til at komme ud at møde nye mennesker. Det var været fantastisk godt for mig at komme på Teglporten i caféen. Det bliver mere og mere hyggeligt, for efterhånden kender jeg flere og flere, og jeg går også til gymnastik nu, siger Vita.

Et rummeligt hus, der går på tværs

Huset Teglporten 11, der ligger lige over for Toftevangsskolen i Birkerød, og som en gang var et plejehjem, rummer i dag et væld af tværgående tilbud: Familiehuset, som er rådgivning til børnefamilier, aktivitetscenteret for pensionister, socialpædagogisk center, genoptræningscenter, rusmiddelcenter, Ruder Es, et aktivitetstilbud til borgere med psykisk udviklingshæmning og derudover caféer og værksteder, hvor brugerne i huset mødes om madlavning, det at spise sammen, it-kurser, træarbejde, keramik, teater, film og foredrag, bøger, gåture osv.

- Det er lige præcis mennesker og relationer, der er interessant for den borger, der oplever at være ufrivilligt isoleret. På Teglporten har man virkelig forstået at møde borgeren på en ny måde. Det er en stor fordel at være i det samme hus, så man kender borgerens behov og kan inspirere hinanden på tværs. Aktiviteter og samvær er kernen i at mindske ensomheden. Her skabes grobund for nærvær mellem mennesker, og ensomheden brydes gennem alle de små ting, vi alle kan gøre i hverdagen som medmennesker. siger formand for Social- og Sundhedsudvalget Kenneth Birkholm.

Sidste år bød på mange tilbud, så det er blevet en smule nemmere at bryde med ensomheden: Søndagscafe, spis-sammen-aftener, ’inviter din nabo med i aktivitetscenter’, ’gå-tur-venner’, ’motionsvenner’, ’spise-med-venner’, løb med Grøn Puls 60+ mm. Sidste år mødte over 200 borgere op til Mortensaften-arrangement, og mange frivillige er uddannet til at hjælpe med konceptet ’Fortæl for livet’, hvor man fortæller de historier og episoder, der har betydet noget for en – og på den måde opdager, at man i fortællingen har noget til fælles med den anden.

Opmærksom på forebyggelse af ensomhed

Samtidig er der i det hele taget en skærpet opmærksomhed på betydning af ensomhed og forebyggelse, som også rækker ud til det enkelte plejecenter, hvor man bl.a. med frivilliges hjælp plejer de relationelle sammenhænge og bruger værktøjet ’5 veje til et godt liv’, til systematisk at bryde med ensomhed i alle aktiviteter på aktivitetscentre, daghjem og plejecentre.

Se hvad '5 veje til et godt liv' går ud på:

Se mere på rudersdal.dk om Teglporten 11 og Aktiviteter for seniorer