Rudersdal ansætter erhvervskoordinator

Som en del af budgetaftalen opprioriterer kommunen den tværgående erhvervsindsats og etablerer en erhvervskoordinatorordning fra 2019.

- Det er en stor forbedring af vores erhvervsindsats i Rudersdal, siger formand for Erhvervsudvalget i Rudersdal Randi Mondorf og fortsætter:

- Med ansættelsen af en erhvervskoordinator kan vi give vores virksomheder den støtte, de har brug for i deres udvikling og samtidig får vi et systematisk, tværgående blik på, hvordan erhvervslivet generelt kan udvikle sig i Rudersdal, siger Randi Mondorf.

Virksomheder efterspørger én indgang

Undersøgelser viser, at de lokale virksomheder efterspørger én indgang til kommunen, en koordineret indsats rundt om den enkelte virksomhed og en mere smidig myndighedsbehandling. Her bliver erhvervskoordinatoren omdrejningspunktet for virksomhederne og får derudover som opgave at styrke den strategiske erhvervsindsats, nemlig at se på hvordan kommunen kan tiltrække og fastholde attraktive virksomheder og arbejdspladser - og ikke mindst støtte og udfordre virksomhedernes vækstpotentiale.

- Undersøgelserne viser også, at vi som kommune har store potentialer på erhvervsområdet, særligt inden for it og life science. Vi har mange små, højt specialiserede virksomheder, som med den rette støtte og samarbejde med fx DTU og Væksthus Hovedstadsregionen, har et stort vækstpotentiale, men det er ikke en opgave, de kan løfte selv, siger Randi Mondorf og fortsætter:

- Derfor er jeg meget glad for, at det nu er lykkedes at få en aftale igennem om en erhvervskoordinatorordning, der kan agere målrettet og proaktivt på erhvervsområdet, siger Randi Mondorf.

Ordningen finansieres det første år via Erhvervsrådet med 0,6 mio. kroner. Økonomiudvalget skal senest i august 2019 modtage et oplæg til den videre finansiering af ordningen.