Spring til indhold

Resultat af vejledende folkeafstemning

Rudersdal Kommune har over de seneste tre uger gennemført en vejledende folkeafstemning om fremtidens Holte Skole. Afstemningen er nu afsluttet og resultatet offentliggøres nu.

I perioden 16. december 2022 til 8. januar 2023 har borgere over 18 år bosat i Holte Skoles skoledistrikt og forældre bosat uden for dette, men med børn på Holte Skole, haft mulighed for at afgive stemme i en vejledende folkeafstemning om fremtidens Holte Skole.

Afstemningen er nu afsluttet og resultatet offentliggøres hermed. Resultatet godkendes endeligt i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møde den 25. januar 2023.

I alt har 5.560 borgere haft mulighed for at afgive stemme. Det har 2.264 borgere benyttet sig af, hvilket giver en samlet stemmeprocent på 40,7. Stemmerne fordeler sig på følgende måde:

  Antal stemmer Procent
En samlet skole på én matrikel: 0.-9. klasse på Rønnebærvej 668 29,51%
En samlet skole på to matrikler: Indskoling (0.-5.klasse) på Rønnebærvej og udskoling (6.-9.klasse) på Grünersvej 1.431 63,21%
Ønsker ikke at afgive stemme 164 7,24%
Ugyldige 1 0,04%
I alt  2.264 100,00%

 

Borgmester Ann Sofie Orth siger:

Jeg hæfter mig navnlig ved den forholdsmæssigt høje stemmeprocent, som jo skal ses i sammenhæng med, at det naturligvis i særlig grad er forældre, som enten har eller planlægger at have børn på Holte Skole, som har været motiveret til at stemme, men andre har tydeligvis også valgt at stemme. Dernæst hæfter jeg mig også ved det meget klare resultat, hvor to ud af tre har peget på at vi samler skolen på to matrikler.

Resultatet skal nu drøftes blandt kommunalbestyrelsens partier på et møde tirsdag den 10. januar. Herefter behandles sagen i Børne- og Skoleudvalget onsdag den 18. januar, hvorefter Kommunalbestyrelsen på sit møde onsdag den 25. januar 2023 tager endelig beslutning om Holte Skoles fremtidige struktur.

‌Læs mere om folkeafstemningen her: 

Fremtidens model for Holte Skole