Regulering af grundskyld

De, der er blevet opkrævet for meget i ejendomsskat i januar 2016, får nedsat 2. rate til juli.

Ejendomsskattebilletter på ejendomme, der er omfattet af nedsættelsen af grundskatteloftet fra 6,6 procent til 0 procent for 2016, er tilgængelige digitalt den 4. juni 2016.

Ejendomsskattebilletter, der udsendes som almindelig post, afleveres til Post Danmark den 3. juni 2016. Eventuelle girokort udsendes omkring 20. juni 2016.

Ejendomme, som er omfattet af fastfrysningen, er:

  • beboelse (ejendomme med mindre end 4 lejligheder)
  • sommerhuse og vurderede kolonihavehuse på fremmed grund
  • ejerlejligheder til beboelse med 1 lejlighed.

Reguleringen sker som nedsættelse i 2. rate.

Hvis ejendommen er handlet i 2016, vil den tidligere ejer modtage en kopi af skattebilletten til orientering. Eventuel regulering af 1. rate skal ske mellem køber og sælger.

‌Læs mere om ejendomsskat‌