Spring til indhold

Presset økonomi i Rudersdal

Rudersdal Kommunes regnskab for 2022 overskrider servicerammen og kommunen har derfor sat gang i en række initiativer, der skal sikre, at servicerammen overholdes i 2023 og fremefter.

Rudersdal Kommune har som en række andre kommuner haft merudgifter i 2022, der samlet betyder, at kommunen overskrider servicerammen i 2022 med forventet op mod 50 mio. kroner. Det til trods for, at kommunen allerede i 2022 valgte at holde igen med forbruget og har gennemført løbende opfølgning på budgetoverholdelsen. Kommunen forventer et uændret pres på servicerammen i 2023.

Borgmester Ann Sofie Orth siger:

Det er beklageligt, at vi er endt i denne situation og at vi er nødt til at gennemføre en række hårde initiativer for at sikre, at vi kan overholde servicerammen.

Overskridelsen af servicerammen skyldes blandt andet merudgifter på det specialiserede børne- og voksenområde og på ældreområdet, men også stigende energiudgifter og omkostninger i forbindelse med COVID-19 og Ukraine.

Forvaltningen har iværksat en række initiativer, der skal sikre at servicerammen overholdes i 2023. Det gælder blandt andet:

  • Budgettet for varekøb reduceres med tre mio. kroner
  • Der opnås budgetbesparelser på ca. 1,1 mio. kroner ved at automatisere en væsentlig del af vores bogføring og betaling
  • It-budgettet reduceres med 1 mio. kroner
  • Der indefryses midler svarende til i alt 12,5 mio. kroner, hvoraf 5,5 mio. kroner er fra skolernes renoveringspulje
  • Herudover gennemføres der budgetreduktioner på ca. 15,2 mio. kroner på kommunens administrative budgetter, hvilket svarer til ca. 25 fuldtidsstillinger.

Disse supplerer de effektiviseringstiltag, der tidligere er vedtaget.

Ann Sofie Orth siger:

Vi er endnu ikke der, hvor vi kender kommunens endelige 2022-regnskab. Det ligger først klar i april. I det foreløbige estimat har vi lagt forventninger om, at vi bliver kompenseret for merudgifterne til både COVID-19 og krigen i Ukraine, ligesom vi forventer at blive delvist kompenseret for de stigende priser siden juni sidste år. Samlet forventer vi, at de besluttede initiativer vil sikre, at vi overholder servicerammen i 2023. En række af besparelserne vil samtidig have varig effekt.