Spring til indhold

Potentielt databrud på dagtilbudsområdet

I alt 25 medarbejdere på dagtilbudsområdet har ikke været rettidigt afmeldt i kommunens IT-system efter deres fratræden. Ny procedure for nedlukning af ophørte medarbejders adgang til IT-systemer er iværksat.

I forbindelse med et potentielt databrud på dagtilbudsområdet, udsender forvaltningen onsdag den 7. juli 2021 informationsbreve til forældre i 15 børnehuse, hvor der i forbindelse med i alt 25 medarbejderes fratræden potentielt er sket databrud. De 25 medarbejdere er ikke rettidigt afmeldt i kommunens IT-system, hvilket betyder, de potentielt har haft adgang til systemer som mail, OneDrive, Aula og Hjernen & Hjertet. Det er anmeldt som databrud til Datatilsynet, som forvaltningen også har fremsendt en redegørelse til.

Som opfølgning på databruddet er det undersøgt, om de 25 medarbejdere har benyttet sig af muligheden for adgang. Undersøgelsen viser, at få medarbejdere har logget på et system efter ophør, og det fremstår som en uoverlagt handling. Alles adgang er selvfølgelig lukket nu. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at de tidligere medarbejdere stadig er underlagt tavshedspligt efter ansættelsesophør.

Ny procedure for nedlukning af medarbejderes adgang til IT-systemer ved ophør af ansættelse er iværksat.