Spring til indhold

Politisk opbakning til valgresultat

Budgetforligspartierne i Rudersdal Kommune har tirsdag aften drøftet resultatet af den vejledende folkeafstemning om Holte Skole. Der er politisk enighed om at følge resultatet af folkeafstemningen.

De syv partier bag budgetforliget i Rudersdal Kommune holdt tirsdag aften møde for at drøfte resultatet af den vejledende folkeafstemning om den fremtidige struktur for Holte Skole.

Partiernes gruppeformænd var alle tilfredse både med, at 2.264 ud af 5.560 stemmeberettigede borgere havde afgivet stemme, hvilket svarer til en stemmeprocent på 40,7, og ikke mindst tilfredse med, at resultatet af folkeafstemningen var så tydeligt. 

63,2 pct. havde således valgt at stemme på, at Holte Skole i fremtiden skal have indskoling (0.-5. klasse) på Rønnebærvej, mens udskolingen (6.-9. klasse) skal placeres på Grünersvej. Partierne er derfor enige om at følge resultatet af den vejledende folkeafstemning. 

Borgmester Ann Sofie Orth siger: ”Vi er glade for det meget tydelige svar, som borgerne i Holte har givet os. Vi respekterer og bakker op om resultatet og vil politisk se fremad og gøre, hvad vi kan, for at støtte skolen, medarbejderne, forældre og børn i det arbejde, som nu skal til at gå i gang - også med respekt for dem, der foretrak model 1.”

Politisk aftale indgået

I forbindelse med aftenens møde blev der samtidig udarbejdet en politisk aftale, der slår fast, at den valgte model for fremtidens Holte Skole vil blive implementeret fra skoleåret 2024/25 og at der fra politisk side vil være særlig fokus på at styrke den lokale skoleledelse og at sikre, at alle børn får en god og tryg skolegang på Holte Skole understøttet af et godt og konstruktivt samarbejde mellem skole og forældre.

Den endelig beslutning om Holte Skoles fremtidige struktur bliver taget af Kommunalbestyrelsen onsdag den 25. januar 2023.

Særskilt proces for Dronninggårdklasserne

Derudover hedder det, at partierne fortsat er opmærksomme på, ”at der skal findes en afklaring for en kommende placering af Dronninggårdklasserne, som kan sikre endnu bedre vilkår. Forvaltningen vil påbegynde dette arbejde snarest, så vi i god tid kan involvere forældre, elever og medarbejdere og sikre en god og tryg proces hen imod fremtiden for Dronninggårdklasserne.”

Fremtiden for Holte Skole er på plads