Spring til indhold

Plejecenteret Sjælsø udvides og moderniseres

Efterspørgslen på plejeboliger er stigende, og det er en af grundene til at Plejecenter Sjælsø, et af landets største plejecentre, skal gennem en stor udvidelse. Efter udbud af entreprisen har Rudersdal Kommune nu fundet vinderen, som skal sikre at plejecenteret bliver udvidet og moderniseret over en årrække. Når totalentreprisen står færdig i 2028 vil beboerne opleve et hjemligt og moderne plejecenter.
 
En enig bedømmelseskomité med deltagelse af en ekstern fagdommer har udpeget vinderen af totalentrepriseudbuddet for nye plejeboliger ved Plejecenter Sjælsø, nemlig Adserballe & Knudsen A/S med C. F. Møller Arkitekter, skala architecture og ABC Rådgivende Ingeniører. Med tilbuddet ’På kanten af søen’ har entreprenøren samlet set scoret højst i bedømmelsen inden for kriterierne arkitektur og funktion, teknisk værdi, kompetencer og tidsplan. 
 
Formand for bedømmelseskomiteen, borgmester Ann Sofie Orth glæder sig over, at vinderforslaget både er spændende i sin arkitektur og imødekommer det stigende behov for flere plejeboliger.
Der kommer flere ældre og behovet for plejeboliger og ældreomsorg er stigende. Vi har gennem en årrække bygget nye tidssvarende plejecentre og moderniseret eksisterende. Plejecenter Sjælsø er det sidste i rækken. Med udbygning og modernisering af centeret i etaper får vi gradvist flere moderne plejeboliger frem mod 2028. Sammen med en række andre tilbud om støtte i eget hjem, aflastningstilbud med videre, sørger vi for at skabe gode rammer for professionel og værdig omsorg for vores ældre medborgere også i fremtiden, siger Ann Sofie Orth, borgmester og formand for bedømmelseskomiteen.

Slanke længer og sammenhæng med området

Bedømmelseskomiteen hæfter sig blandt andet ved, at tilbuddet præsenterer et vellykket byggeri, der via sine proportioner med slanke længer i høj grad signalerer moderne boligbyggeri frem for institution og tilpasser sig både landskabet og den bygningsmæssige kontekst i området.
 
Det vindende tilbud har koblet den nye og den eksisterende bebyggelse sammen til et hele, så man samlet set vil opleve Plejecenter Sjælsø som et moderne boligbyggeri med en arkitektonisk sammenhæng, der passer godt ind i landskabet, og hvor der bliver brugt naturvenlige materialer. Boligerne får god rumlig kvalitet og private terrasser eller franske altaner, hvorfra der er godt udsyn til omgivelserne, ligesom der i fællesarealerne vil være en god kobling mellem inde og ude og med plads mellem bygningerne, siger Mette Mogensen, cand.arch. og eksternt medlem af bedømmelseskomitéen. 

Beboerne får mere lys og luft

Der er tale om en kompleks opgave, idet der skal opføres i alt 140 nye boliger, og en del af den eksisterende bebyggelse skal rives ned for at give plads til den ny bebyggelse.
Byggeriet samt delvis nedrivning af de eksisterende bygninger skal udføres, mens plejecenteret er i drift, og vil derfor skulle udføres i tre etaper, således at beboerne løbende kan flyttes til nye bygninger inden de eksisterende boliger rives ned. 
 
Centerchef for Plejecenter Sjælsø Charlotte Buchwald glæder sig over, at det vindende tilbud i høj grad har tænkt på beboernes trivsel og tryghed, og hun ser frem til et moderne og revitaliseret plejecenter.
 
Det bliver godt for først og fremmest beboerne, at de får nogle moderne boliger med lys og luft, samtidig med, at der kommer flere boliger på Plejecenter Sjælsø. Prisvinderne har lagt vægt på at skabe trygge og hjemlige rammer samtidig med medarbejderne har optimale arbejdsvilkår. I byggeperioden er der også taget højde for, at der er plads til trivsel. Det er vigtigt. Nu skal vi i gang med entreprisen, og jeg håber at både beboere, pårørende, medarbejdere og naboer vil bakke op og udvise en vis forståelse. Det er klart, at så stort et byggeri kommer til at påvirke os alle i perioden, hvor det står på, men jeg håber, at vi i fællesskab med entreprenøren kan sikre en god proces, siger Charlotte Buchwald, centerchef for Plejecenter Sjælsø.

Tidsplan: Kompleks byggeopgave udføres i tre etaper

Det vindende projekt består af i alt 140 boliger, som opføres i tre etaper i perioden 2023 og 2027. Første etape med opførelsen af 42 boliger forventes påbegyndt efter sommerferien 2023 og færdiggjort til ibrugtagning 1. januar 2025, anden etape med yderligere 42 forventes klar til ibrugtagning i 2. kvartal 2026 og tredje etape med 56 boliger ventes klar i 4. kvartal 2027.

Samlet budget

Det samlede budget for alle tre etaper er på ca. 374 mio. kr. inkl. moms og værdi af grund. Hertil kommer indeksregulering af entreprisen med virkning fra ét år efter tilbudsdatoen. 

Plejecenter Sjælsø er et af Danmarks største plejecentre

  • Antal boliger nu 137
    Antal boliger efter totalentreprisen er færdig ca. 200
    Antal medarbejdere pt. ca. 250

    Plejecenter Sjælsø blev bygget i 1974. Meget af plejecenteret er utidssvarende med bla.et-rumsboliger, hvor man både skal spise, sove og opholde sig og med et lille toilet.
    I det ombyggede Plejecenter Sjælsø vil der blive mere plads og fleksibilitet i boligerne og mulighed for bedre omsorg. Borgerne vil bo sammen i mindre enheder, som gør stemningen mere afslappet og hjemlig.