Plejeboliger på grunden ved Skovlyskolen

Kommunalbestyrelsen har taget endelig beslutning om at bruge grunden ved Skovlyskolen i Holte til plejeboliger.

Der bliver stadigt flere ældre, plejekrævende borgere i Rudersdal Kommune, og derfor er det nødvendigt at udvide antallet af plejeboliger løbende. Det sker enten ved at udvide de eksisterende plejecentre eller ved at bygge nyt, der hvor behovet er størst. Efter en analyse af behovet er kommunalbestyrelsen blevet enige om, at grunden, der ligger bagved Skovlyskolen i Holte, skal bruges til plejeboliger. I modsætning til andre af kommunens grunde står denne ubenyttet hen og er planmæssigt allerede udlagt til offentligt formål.

Ved at inddrage en p-plads og en renoveringsmoden løbsbane kommer grundens areal op på 17.000 kvadratmeter. Med en bebyggelsesprocent på 35 vil det være muligt at bebygge 6.000 kvadratmeter, som giver plads til et nyt plejecenter med 70 plejeboliger, inklusive fællesarealer. Det er planen, at plejecentret skal stå færdigt i 2022.
 
Bekymret for mere trafik
Kommuneplanen, som blandt andet omtaler planerne om plejeboliger på grunden, har været i otte ugers offentlig høring i februar-marts måned i år. Der kom 42 høringssvar og 481 underskrifter imod opførelsen af plejeboliger ved Skovlyskolen. Naboerne er blandt andet kede af, at deres børns legemuligheder på banerne bliver nedlagt, ligesom de er bekymrede for den øgede trafik i området, som plejeboligerne vil give.            
 
Placering i Holte er den rigtige
Kommunalbestyrelsen forstår borgernes bekymringer, men mener stadig, at placeringen ved Skovlyskolen i Holte er den rigtige: 
- Vi støtter placeringen af plejeboliger ved Skovlyskolen, for det er i Holte, der er størst behov og arealet her er det bedst mulige. Vi har været i gang længe med at finde den mest egnede placering her i Holte, lige som vi hele tiden kigger på, hvordan vi kan udvide antallet af plejeboliger andre steder i kommunen. Vi anerkender fuldt ud, at der er trafikale udfordringer, som skal løses, men appellerer også til, at man i øvrigt ser mulighederne og den gode synergi i at have børn, unge og ældre som naboer, siger formanden for Social- og Sundhedsudvalget Birgitte Schjerning Povlsen.

På baggrund af en optælling ved Plejecenter Frydenholm med 83 lejligheder, vurderer kommunen, at der vil være 70-100 ekstra bilture pr. døgn til og fra plejeboligerne ved Skovlyskolen. Det skal ses i forhold til den øvrige trafik på Borgmester Schneiders Vej, som er på ca. 1800 bilture i døgnet.

Der bliver nedsat et kontaktudvalg bestående af borgere og repræsentanter for kommunen, så borgerne bliver inddraget i udformning af den kommende lokalplan og den videre proces.