Pedellen fra Ebberød

46 nye boliger til borgere med multiple handicaps i Ebberød er netop indviet. I et område, der har gennemgået en utrolig udvikling fra lukket institutionsland til et åbent og mangfoldigt boligområde. Vi har mødt pedellen Jan Siegfred, der kender områdets historie som sin egen bukselomme.

46 beboere med multiple handicaps er lige nu i gang med at finde sig til rette i deres nye hjem. I 46 moderne og specialindrettede boliger med en smuk beliggenhed midt i Rude Skov. Her er der både plads til privatliv, fællesskab og masser af aktiviteter inde og ude.
 
Sådan har det ikke altid været at bo i botilbud, hvis man er et menneske med psykisk eller fysisk handicap.
 
Hele området omkring det nye Botilbud Ebberød bærer vidnesbyrd om en helt anden tid og en helt anden tilgang til samfundets mest sårbare og udsatte sjæle.
 
Født på Ebberødgård
En, der kan fortælle om Ebberøds historie er Jan Morten Siegfred, den allestedsnærværende og travle pedel for områdets tre kommunale tilbud. Som noget helt enestående er han født på stedet og har oplevet barne- og ungdomstiden i en af de mange bebyggelser i det godt 66.000 m2 store og tidligere institutionsområde. Jan har arbejdet i Ebberød i 41 år og fortæller:
 
-    Min far blev ansat i 1955 som fyrbøder på det, der dengang var Ebberødgård, landets første, store institution i "Statens Åndssvageforsorg". Han startede kl 5 om morgenen og fyrede hele området op med kul. Jeg er født i 1957, og vi boede i Krummediget 1, et hus, der havde været grisestald. Der var store afløbshuller i gulvet og dem var der bare lagt træplader henover, smiler Jan.
 
Jan voksede op sammen med en del andre børn, hvis familier også arbejdede på "Ebberødgårds arbejds- og plejehjem for åndssvage", som det hed, og som i 1950'erne husede 1400 beboere fra hele landet - og havde ca. 1200 medarbejdere.
 
Var selvforsynende med alt
Der skulle jo mange medarbejdere til at drive en så stor institution. Særligt når filosofien på den tid var, at man skulle være selvforsynende. Selvforsynende, fordi man dengang troede på, at "de åndssvage" skulle isoleres fra "den normale" befolkning og leve så afsondret fra andre som muligt.
 
Derfor producerede man alt selv her. Man dyrkede jorden og var selvforsynende med grøntsager, man slagtede dyrene, man bagte sit brød selv, man reparerede og lavede alt selv.
 
- Vi var 43 håndværkere i alt, da vi var flest, siger Jan: Sadelmagere, skomagere, smede og landbrugsmedarbejdere og mange flere. Alle der arbejdede på Ebberødgård, boede her også; oldfruer, pædagogelever, læger og inspektører. Man skulle jo være i nærheden, hvis der var brand, så man kunne hjælpe med at redde patienterne ud (det ved jeg godt, at det ikke hedder mere). Vi var et samfund i os selv, selvforsynende med bager, købmand, vandværk, slagteri, landbrug og også et sygehus, fortæller Jan.
 
Aldrig været utryg
-    Det var et godt sted at vokse op. Min bror og jeg fik en gokart, eller en trædebil, og så kom beboerne straks og ville hjælpe med at skubbe. Det var godt og trygt, og jeg har aldrig som barn eller i de 41 år jeg har været ansat, oplevet at blive truet af beboerne. Nogle kan godt bruse op en gang i mellem, men så får jeg dem 'afmonteret' med en kæk bemærkning, så de slapper af igen. Nogle af dem har jeg jo kendt siden jeg og de var børn. Torben og Ole fx, vi er vokset op sammen og er gode venner.
 
Skulle beskyttes mod samfundet
Ebberøds historie er helt særlig. I slutningen af 1800-tallet lå der på stedet en herregård, som var en del af Hørsholm slot. Bakkehuset på Frederiksberg, der var et sted for "idiotiske, svagsindige og epileptiske børn, ville udvide og købte hele området, som vi i dag kender som Ebberød. De ville opføre en ny filial, et "arbejdsplejehjem for åndssvage" med masser af jord og skov omkring. Man var dengang af den overbevisning, at de udviklingshæmmede skulle gemmes af vejen, dels for at beskytte dem mod samfundet, men også for at beskytte samfundet mod dem. Derfor udvidede man og opførte de store, klassicistiske bygninger og hovedbygninger, der stod færdige i 1892
 
Det var en barsk tid, hvor lægevidenskaben med folk som Christian Keller i spidsen mente, at isolationsfilialer, sterilisation og kastration var svaret i forhold til mennesker, som samfundet ikke havde brug for.
 
I 1930'erne vedtog man endda en socialt og humanitært begrundet lovgivning, der tillod sterilisation af 'psykisk defekte, arbejdssky, prostituerede, forbrydere og andre asociale af hensyn til udgifterne, afkommets opdragelse og den samfundsmæssige ro og orden". Danmark blev faktisk foregangsland i Europa, når det gjaldt overvågning, systematisk indsamling, institutionalisering og sterilisation af "åndssvage".
 
På Ebberød var det tiden med bevidst overmedicinering, spændetrøjer, starten på det 'hvide snit', noget som Jan Siegfrid godt husker fra sin tidlige barndom:
 
-    Ja, man brugte meget magt med spændetrøjer, og det var nogle store 'karle', der skulle til for at klare nogle af beboerne ovre på den lukkede. Alle sov på sovesale og der var kun fritstående toiletter uden afskærmning, så intet privatliv, man skulle jo hele tiden overvåge patienterne, siger Jan.
 
Hipo'erne røg på den lukkede
En anden ting, som gjorde stort indtryk på drengen Jan, var fortællingen om, da Ebberøds mest barske afdeling blev brugt til en særlig flok forbrydere. Afdeling H var den mest lukkede og mest sikrede, der hvor der intet var, og det der var, var lavet af jern og boltet fast i gulvet eller væggen:
 
-    Hipo'erne (danskere, der samarbejdede med tyskerne under 2. Verdenskrig) kom jo herop til Ebberød, for de skulle have den største straf. De blev spærret ind på den lukkede afdeling H, der ellers kun havde de "tungeste beboere".
 
At der foregik der mange fejlplaceringer, og at man ikke helt havde styr på diagnoserne i midten af 1900-tallet, vidner en anden af Jans anekdoter om:
 
-    Hvis man blev taget af politiet inde i København dengang for at have gjort noget kriminelt, skulle man tage en intelligenstest, og hvis man dumpede den, blev man sendt til Ebberød. Det var jo ikke folk, der fejlede noget, mange blev fejldiagnosticeret og bare sendt herop, fordi man ikke vidste, hvor man ellers skulle gøre af dem - nogle var også glade for at være her, for her var der tryghed og 3 måltider hver dag - bedre end fængslet.
 
Retten til eget liv
Nye tider var dog på vej netop i 1950'erne og i de næste årtier. Juristen Niels Bank Mikkelsen, der også var forsorgschef i staten, arbejdede i denne periode for en forbedring af åndssvages forhold. Han opfandt normaliseringsprincippet, der betød, at åndssvage fik retten til en tilværelse så nær det normale som muligt. Normaliseringsprincippet blev sidenhen udbredt til hele den vestlige verden. Bank Mikkelsen var en pioner og nok den person i nyere tid, der har haft størst betydning for arbejdet med og for udviklingshæmmede.
 
Det er en udvikling, der er fortsat frem til i dag, hvor man i den socialpædagogiske faglighed er opmærksom på det enkelte menneskes behov, ønsker og sind. Centerleder for Botilbud Ebberød Anette Schubert fortæller om hverdagen i dag for mennesker med multiple handicaps:
 
-    Det er helt centralt hos os, at alle har ret til at blive set og hørt. Vi arbejder hver dag ud fra den forståelse, at ethvert menneske naturligt gerne vil kommunikere og være aktive sammen med andre mennesker. Derfor er vi også meget heldige med vores fantastiske beliggenhed og det helt almindelige levede liv, der er i og omkring botilbuddet, siger Anette Schubert.
 
Ebberød huser i dag 94 borgere med multiple handicaps fordelt på to tilbud. Resten af de ca. 40 bygninger fungerer som et mangfoldigt konglomerat af daghjem, værksteder, børnehaver, private boliger og uddannelsesinstitutioner, fx kan man i en af de klassiske bygninger, lige ved siden af det gamle vandtårn, blive uddannet som fængselsbetjent, det eneste sted i DK, der udbyder den uddannelse.
 
Vil gerne blive gammel i Ebberød
Jan Siegfred viser hjemmevant og muntert rundt på det store område. Han bor ikke længere i Ebberød, men tager turen hver dag fra Rødovre.
 
-    Jeg flytter gerne tilbage. Jeg skal jo til at overveje min pension, og vil gerne nyde mit otium her. Jeg føler, det er en naturlig del af mig at gå rundt her i området, så det er da noget jeg helt klart overvejer, siger Jan Siegfrid.
 
Borgmester Jens Ive: Paradigmeskift i vores syn på mennesker
 
-    Et samfund skal måles på, hvordan det behandler sine svageste, hedder det. Derfor er jeg meget glad for at vi nu kan indvie de første af en række, almene boliger, som skal danne ramme om det gode liv for vores svageste borgere med multible handicaps. Ebberød har gennemgået en næsten ubegribelig udvikling det sidste halve århundrede. Fra et lukket, selvforsynende samfund i samfundet, godt gemt af vejen for resten af samfundet inde i Rude Skov, hvor det måske endda føltes lidt forbudt at komme - og til nu, et åbent, ressourcestærkt og mangfoldigt område, hvor 46 splinternye og specialindrettede lejligheder lige er taget i brug. I den bevægelse er der heldigvis sket et klart paradigmeskift i vores syn på mennesker. Fra at være patienter og tilovers i samfundet, er vores svageste borgere nu borgere på lige fod med alle andre. Når vi i Rudersdal taler om, at vi vil være den bedste bokommune, ja så gælder det altså for ALLE vores borgere. Et stort tillykke med de nye boliger.
 
Fakta om Ebberød
·    Åbnede i 1892 som "Ebberødgårds arbejds- og plejehjem for åndssvage", som borgerne med multiple handicap blev kaldt dengang - et selvforsynende samfund der spredte sig over 66.000 m2 jord og skov - med 1.400 beboere i midten af 1900-tallet.
 
·    Huser i dag 94 borgere med multiple handicaps i Botilbud Ebberød og Gefion. De 46 nye boliger er en del af Socialområdets overordnede plan om at sikre tidssvarende og moderne boliger til borgere med multiple handicaps. Læs mere i temaet Nye rammer til borgere med multiple handicap
 
·    De resterende ca. 40 bygninger i Ebberød blev omdøbt til Svaneparken, da amtet overtog stedet fra staten i 1980. Læs mere om ejerboliger i Svaneparken
 
·    Se mere om de nye, almene boliger
 
·    Læs også om:

Ebberød Kirkegård og Kapel