Pas på med at tiltrække rotter

Foråret er kommet, og mange er i haven – men husk at være opmærksom på at hvis du holder dyr i haven eller fodrer fugle, kan det tiltrække rotter.

Bekæmpelse af rotter er et fælles ansvar. Som borger skal du derfor melde det til kommunen, når du ser en rotte, eller tegn på rotter. Som grundejer har du også pligt til at renholde og rottesikre din ejendom.

Hvis du fodrer dyr i haven, enten fordi du selv holder dyr eller fodrer havens fugle, kan det tiltrække rotter. Dyrehold kan fx være kaniner, høns, hunde og fugle. Husk at rotten er altædende og derfor også spiser æg, kyllinger og andre dyreunger, hvis de kan komme til dem. Du bør derfor sikre dit dyrehold bedst muligt.

Følg disse gode råd for at mindske risikoen for at rotterne slår sig ned:

  • Brug fintmasket net til indhegning / bur.
  • Alle sider af indhegningen skal sikres – også toppen og bunden. Husk at stolper og bagside af huset skal være inden for hegnet.
  • Foder skal opbevares i rottesikre beholdere.
  • Læg ikke mere foder ad gangen end dyrene kan spise på en time, også på foderbrættet.
  • Ekskrementer er også foder for rotten, det bør derfor ikke ligge tilgængeligt for rotter. Husk at hundelorte og fuglefoder, f.eks. solsikkefrø og mejsebolde, også ædes af rotter. Foderrester og ekskrementer skal lægges i en rottesikker kompostbeholder eller til affald.

Undersøg om din grundejerforening har særlige krav og regler.

Her på hjemmesiden kan du læse mere om rotter, gode råd til rottesikring, kommunens handlingsplan, lovgivningen og anden information:

‌rudersdal.dk/rotter‌

Læs også mere på Miljøstyrelsens hjemmeside:

mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/rottebekaempelse/rotter-i-hjemmet/