Spring til indhold

På vej mod cykelsti på Hørsholm Kongevej

Rudersdal Kommune sigter mod at etablere cykelsti på Hørsholm Kongevej, så endnu flere vælger den grønne og sunde transportform. Projektet afhænger dog af, om man kan få penge fra staten til medfinansiering.

Miljø- og Teknikudvalget har netop vedtaget et skitseprojekt for cykelsti på Hørsholm Kongevej. Cykelstien skal give mere ro i maven for de cyklister, som bruger vejen i dag - med biler, lastvogne og busser susende forbi. Men allerhelst skal den få langt flere til at cykle gennem skoven på strækningen mellem Holte og Hørsholm.

Samtidig har forvaltningen fået grønt lys af udvalget til at ansøge en kommende statslig cykelpulje om medfinansiering af projektet. Et tilsagn herfra er en forudsætning for, at der hurtigst muligt kan realiseres cykelstier langs Hørsholm Kongevej.

På mødet lagde Miljø- og Teknikudvalget sig fast på, at løsningen skal være en cykelsti og ikke en cykelbane, som tidligere har været inde i billedet.

- En cykelsti på Hørsholm Kongevej vil give en tiltrængt tryghed og danne grundlag for, at strækningen kan opnå status af supercykelsti. Samtidig viser vores foreløbige undersøgelser, at det faktisk er økonomisk mere attraktivt at lave egentlige cykelstier fremfor cykelbaner, så alt i alt forventer vi, at det bliver en rigtig god løsning, fortæller Court Møller, formand for Miljø- og Teknikudvalget.

Cykelsti øger tryghed – smallere vejbane sænker hastigheden

En cykelsti i begge sider betyder, at kørebanen bliver smallere sammenlignet med det oprindelige forslag med cykelbane. Dermed vil strækningen ikke på samme måde indbyde til høje hastigheder.

Desuden vil den fysiske adskillelse mellem cyklister og biler gøre vejen mere tryg for cyklisterne.

På denne baggrund ønsker kommunen, at farten på Hørsholm Kongevej skal sættes ned fra 80 til 70 km/t, og vil i dialog med Nordsjællands Politi om sagen.

- Det bliver helt afgørende for projektet, at vi får politiets opbakning til projektet. Hastigheden på vejen skal ned til 70 km/t, som faktisk er den hastighed, vejens bredde allerede i dag tilsiger. Hertil kommer, at ved 70 km/t bliver indgrebet i skoven væsentligt mindre, når cykelstien skal anlægges. Alt i alt er det en fordel for både naturen og trafiksikkerheden, slutter Court Møller.

Anlægsarbejdet og hensynet til et historisk vejanlæg

Rudersdal Kommunes Kongeveje er historiske vejanlæg og er Danmarks ældste anlagte veje. Det var Frederik ll, som i 1587 anlagde Hørsholm Kongevej.

Linjeføringen i Rudersdal er stort set intakt, og der er bevaret de oprindelige, nu fredede, “stenkister” under vejen, vejmilesten og dele af en ældre vejbelægning. Selv om vejprofilet er blevet udvidet og vejen belagt med asfalt, opleves vejforløbet stadig historisk.
 
En ombygning af vejens tværprofil skal ske med størst muligt hensyn til det historiske vejanlæg. En cykelsti i eget spor, adskilt fra den nuværende vej af et grønt vejtrug, vil fastholde de nuværende grønne vejkanter og være tilpasset skov og landskab.

Skift fra bil til cykel er sundt og gavner miljøet

Cykelstierne vil - ud over at højne trygheden og sikkerheden på strækningen - forventeligt medvirke til, at flere pendlere vil skifte transportmiddel fra bil til cykel.

Resultatet fra eksisterende supercykelsti Allerødruten gennem Rudersdal Kommune viser, at der på ruten er kommet 14 pct. flere cyklister, som tidligere kørte bil. Det giver en væsentlig reduktion af CO2, da der udledes 92 pct. mindre CO2 pr tur ved at skifte fra bil til cykel.

I et større perspektiv spiller cyklen også en rolle, da cyklen kan bidrage til at nå 11 af FN’s 17 Verdensmål for en bæredygtig fremtid.