På rette vej med at udrydde kæmpebjørneklo

Bestanden er udryddet på en række private matrikler, og mængden af bjørneklo er faldende på de offentlige arealer.

Det går stadig den rette vej i Rudersdal Kommunes bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Kommunen har vurderet indsatsen de sidste fire år og kan konstatere, at hos en række af de i alt 92 private grundejere, som har matrikler, hvor der tidligere er registreret bjørneklo, er bestanden udryddet.

Samtidig er mængden af bjørneklo faldende på de kommunale arealer. I naturområderne Vaserne, Dumpedalen, Maglemosen og også arealerne ved Sjælsø afgræsser får og kreaturer bjørnekloen og bekæmper dermed den invasive art. Arealerne kan dog stadig være hjemsted for en stor frøpulje, som kan blomstre op, hvis ikke den effektivt afgræsses.

- Jeg er naturligvis glad for, at udviklingen fortsætter med at gå den rigtige vej, siger Court Møller, formand for Miljø- og Teknikudvalget (B). På de offentlige arealer styrer vi selv ”slagets gang”, men på en privat ejendom er vi mere afhængige af et godt samarbejde med den enkelte grundejer. Set i det lys er det positivt, at bestandene er helt væk på flere matrikler, og at dialogen med borgerne er så god, at det kun i få tilfælde er nødvendigt at udstede et påbud.

- Vi har i kommunen en målsætning om, at kæmpebjørnekloen er udryddet i kommunen inden 2024. Det er meget ambitiøst, da det er en vanskelig plante at udrydde, men jeg tror på, at vi lykkes med det, hvis kommunen og borgerne fortsætter den målrettede indsats, siger Court Møller videre.

Sådan bekæmper vi

På de kommunale arealer bekæmper kommunen på denne måde:

  • Opgravning af de små synlige bjørnekloplanter. Herved bekæmpes små bestande forholdsvist nemt, inden de over sommeren udvikler sig til over to meter høje planter. Denne metode kræver tre tilsyn og evt. bekæmpelse i løbet af sæsonen.
  • Efter 1. august gennemføres skærmkapning af de resterende planter.
  • Påsmøring af Round-Up på plantens blade sker kun i få tilfælde og kun på meget utilgængelige planter.

Får du øje på bjørneklo, så husk at give kommunen besked på "Gi' et praj". Vi kan dog ikke garantere, at kommunen fjerner bestanden straks, da det enten kan være på privat grund eller fx Vejdirektoratets arealer.

Gi' et praj om bjørneklo