Spring til indhold

Rudersdal efterlyser medlemmer til udvalg

Rudersdal Kommune mangler kompetente og serviceorienterede medarbejdere navnlig på daginstitutionsområdet og på social- og ældreområdet. Derfor har kommunalbestyrelsen nedsat et opgaveudvalg, der nu efterlyser eksterne medlemmer.

Manglen på arbejdskraft gælder navnlig på daginstitutionsområdet og på social- og ældreområdet, men også i andre dele af kommunen. Det er en udfordring som Rudersdal deler med mange andre kommuner. Derfor er der ingen hurtige eller nemme løsninger. Den nye kommunalbestyrelse har derfor valgt at nedsætte et midlertidigt politisk udvalg – et såkaldt opgaveudvalg, som skal arbejde med organisering, rekruttering og fastholdelse de næste fire år.

Til dette udvalg søger vi netop nu borgere og andre interesserede, som kan bidrage med faglige indsigter og komme med innovative forslag til, hvordan Rudersdal Kommune bliver endnu bedre til at rekruttere og fastholde medarbejdere – på tværs af arbejdsopgaver, institutioner og uddannelser.

Birgitte Schjerning Povlsen, der er formand for udvalget, siger: ”Det her er en fantastisk vigtig opgave. Vi kan som kommune ikke levere den kernevelfærd til borgerne, som de med rimelighed kan forvente, hvis vi ikke – både på kort og langt sigt – kan tiltrække og fastholde kompetente og serviceorienterede medarbejdere. Det er en stor og vanskelig udfordring, for der er knaphed på arbejdskraft. Derfor skal vi vende alle sten og derfor har vi som politikere brug for al den inspiration, vi kan få. Jeg vil gerne opfordre alle, der mener, de har indsigter, erfaringer eller gode ideer til, hvordan vi løser denne store udfordring om at ansøge om at deltage i udvalgets arbejde.”

Frivillig medlem af opgaveudvalget 

Der er tale om et frivilligt og ulønnet job, hvor du skal forvente at afsætte 6-8 timer om måneden i en højst fire-årig periode til deltagelse i udvalgsmøder, som varer fire timer, samt forberedelse. Møderne ligger typisk i dagtimerne. Der er mulighed for at binde sig til hele den fire-årige periode eller i en kortere periode.

Du vil komme med ind i maskinrummet på det politiske arbejde i kommunen, og du vil få ny faglig sparring og inspiration via netværksmøder, oplægsholdere med videre. 

Samtidig får du mulighed for at bidrage med dine egne indsigter og skabe nye forslag i fællesskab med både politikere og andre frivillige udvalgsmedlemmer. 

Opgaveudvalgets ideer præsenteres for kommunalbestyrelsen.

Medlem af opgaveudvalget