Omlægning af busruter på vej

Stigende udgifter til kollektiv trafik betyder, at kommunen må tilpasse flere busruter i Birkerød og busforbindelser mellem Holte og Vedbæk / Trørød.

Miljø- og Teknikudvalget har netop behandlet kommunens ønsker til trafikbestillingen hos Movia i 2021, og på denne baggrund er der omlægninger på vej for flere buslinjer.

Buslinjerne i Birkerød omlægges fra fire til tre buslinjer, og mellem Holte og Vedbæk sker der også visse ændringer for linje 193 og 195.

Beslutningerne sendes i høring fra onsdag den 24. juni til og med søndag den 16. august. I denne periode kan man bidrage, hvis man har input til de forskellige omlægninger:

‌Høring: Rudersdal Kommune skal spare på busdriften‌

- Vi er desværre igen udfordret på økonomien i vores kollektive transport og har derfor været nødsaget til at finde besparelser ved en prioriteret reduktion af busdriften, oplyser Court Møller, formand for Miljø- og Teknikudvalget.

- Vi ville gerne have haft en god og involverende proces, da ændringerne berører mange borgere, men på grund af Corona-krisen opgav vi her i foråret at gå videre med at arrangere borgermøde, interviews m.v. Det står fast, at vi skal reducere vores udgifter til busdriften, men vi vil gerne have borgernes input til de foreslåede omlægninger, fortæller Court Møller.

En bus færre i Birkerød

Med behovet for reduktion af udgifterne har det været oplagt at se på antallet af busser, og udvalget har derfor besluttet at reducere antallet af fysiske busser på Birkerødlinjerne fra fire til tre.

I den valgte løsning er der lagt vægt på, at den påvirker færrest mulige borgere, samtidig med at den giver den største besparelse. Samlet forventer kommunen at kunne spare ca. 1,2 mio. kr. på denne omlægning.

Reduktionen fra fire til tre busser i Birkerødområdet betyder, at rute 199 nedlægges. Fremover vil bus 196, 197 og 198 således stå for betjeningen af passagererne i en stjernekørsel, hvor Birkerød Station er knudepunkt for alle tre busser.

Ændringerne vil påvirke forskelligt, alt efter hvor man bor. De væsentligste konsekvenser er:

  • Bistrup Trafikplads får to afgange i timen mod en enkelt afgang i dag.
  • Ebberød og erhvervsområdet Blokken vil gå fra tre til to afgange pr. time.
  • Eskemosepark, Nørrevang, Bakkevej og Rolighedsvej vil gå fra tre til to ture i timen.
  • Den sydlige del af Birkerød Parkvej vil gå fra tre til fire afgange i timen.
  • Stoppesteder på Sandbjergvej, Gøngevangen og på Gl. Holtevej i Gl. Holte mister betjening.

Linje 193 og 195

På udvalgets møde i marts blev det besluttet at ændre linjeføringen på 193 og 195 fra ringlinjer til dels en direkte linje mellem Vedbæk og Holte, dels en lang linje til at betjene de øvrige bysamfund som hidtil. Ønsket har bl.a. været at få en hurtigere og mere direkte forbindelse mellem Vedbæk og Holte til betjening af pendlere.

De to linjer, der i dag betjenes af seks busser, har oplevet faldende passagertal siden 2015.

Med ændringen kan de to linjer i højere grad bidrage til at løse forskellige rejsebehov – herunder pendling samt trafik til Kulturcenter Mariehøj. Netop betjeningen af Kulturcenter Mariehøj har udvalget tillagt stor betydning, da centret er omdrejningspunkt for en lang række kultur- og fritidsaktiviteter.

Til gengæld er der enkelte områder, som ikke længere bliver betjent. Desuden skal mange passagerer vænne sig til ændrede rejsemønstre som følge af bussernes nye rute.

Mulighed for el-busser fra slutningen af 2022

Fire linjer kan fremover få el-busser, linje 190, 194, 334 og 338. Movia sender snart linjerne i udbud, så de kan køre fra december 2022, når de eksisterende kontrakter ophører.

Beslutningen kræver dog enighed med de andre kommuner, som Rudersdal deler ruterne med.

- Vi vil meget gerne have el-busser, de er gode for miljøet og bidrager yderligere til at reducere udledningen af CO2 samt støjer mindre, siger Court Møller. Til gengæld er det svært at vurdere den samlede økonomi i forhold til almindelig busdrift, da mange ting spiller ind.

Miljø- og Teknikudvalgets møde 10.6.20