Og priserne gik til...

Rudersdal Kommune afholdte i sidste uge – for 4. år i træk – en stor fest for alle frivillige i Rudersdal på Kulturcenter Mariehøj. I år var festen som noget nyt lagt på Danmarks nationale frivilligdag, Frivillig Fredag.

Ved frivilligfesten, der er en anerkendelse af og en netværksmulighed for de mange frivillige, der gør et stort stykke arbejde i kommunen, uddeles traditionen tro en række priser af borgmester Jens Ive.

Efter prisuddelingen var der udover mad og live jazz mulighed for at høre et oplæg med den tidligere dobbelt-verdensmester i roning Mette Bloch, der holdt oplæg om motivation.

Læs her hvem, der fik hvilke priser og begrundelserne herfor.

Talentprisen

Rudersdal Kommunes Talentpris uddeles som en anerkendelse af og opmuntring til en ung Rudersdalborger på max. 18 år. En jury indstiller kandidater inden for 3 kategorier: Idræt – Science – Kunst og kultur, og Folkeoplysningsudvalget vælger modtageren af Talentprisen blandt de indstillede. I år valgte Folkeoplysningsudvalget at tildele Talentprisen for 2018 til Olivia Rygaard-Hjalsted og Ayumi Rie Mayer fra Bistrupskolen, inden for kategorien Science.

Makkerparret har arbejdet intenst med forskellige scienceprojekter, både i og uden for skoletid, i de forgangne tre skoleår. I 8. klasse var de med på et forskerhold, der forsker i, hvordan menneskeskabt støjforurening påvirker hvalen Nordkaperen. De vandt forskerprisen i konkurrencen First LEGO League og deltog i konkurrencen Unge Forskere, hvor parret vandt kategorien Technology og blev samlede vindere. Dertil vandt Olivia og Ayumi 25.000 kr. samt to rejselegater til Scienceoplympiaden i Holland samt EM i science i Estland.

Med Talentprisen fulgte en bronzestatuette af Bent Madsen samt 3.000 kr.

Ungdomslederprisen

Ungdomslederprisen uddeles til en frivillig ungdomsleder, som har ydet en særlig ledelsesmæssig indsats i Rudersdal Kommune inden for det organiserede forenings- og kulturliv. Ungdomslederprisen er fælles for alle foreningstyper.

”Vi er glade for at kunne give blot en lille smule igen i forhold til alt det, du har givet dine klubber og dit lokalsamfund.” sagde borgmesteren, da han overrakte Uffe Kemnitz Ungdomslederprisen 2018. Uffe Kemnitz var indstillet af bestyrelserne for FC Rudersdal, FC Holte og BSV af 2016 for hans store og frivillige engagement for unge i Rudersdal Kommunes fodboldmiljø.

Med ungdomslederprisen fulgte et værk af årets kunstner Ulla Bjervig.

Kulturprisen

Kulturprisen ydes til en person, som har ydet en helt særlig kulturel indsats. Prisen er en anerkendelse af den ekstraordinære frivillige indsats, som bidrager til et rigt, kvalitativt og alsidigt kulturliv i kommunen. 

”Anita - du er årets prismodtager og har fået mange indstillinger, og når man læser dem, kan man kun blive benovet over det omfattende engagement, som du har beriget kommunens kulturliv med og dermed kommunens borgere gennem mange år,” sagde borgmesteren til Anita Mikkelsen, der i mere end 30 år har været bestyrelsesmedlem i Historisk Topografisk Selskab for Søllerødegnen – de sidste 12 år som formand. 

I begrundelsen for tildelingen af prisen lyder det, at Anita Mikkelsen via sine aktiviteter har stimuleret en bemærkelsesværdig øget interesse for den enestående bygningsarv, historie og kultur blandt Rudersdals borgere. Hun har altid været parat til at stille sin faglighed og tid til rådighed i samarbejder om nye tiltag – fx da ”KulturSlangen” skulle relanceres. 

Anita Mikkelsen modtog også et værk af årets kunstner Ulla Bjervig.

Frivilligprisen

Med Frivilligprisen, som blev indstiftet i 2015, ønsker Rudersdal Kommune at hædre en helt ekstraordinær frivillig indsats. Årets modtager har gjort en forskel for mange mennesker. Hanne Bruun har udvist en særlig initiativrigdom og har med sit enorme engagement og ihærdige indsats gennem mere end 30 år gjort en særlig forskel lokalt – især for flygtningene i Rudersdal. 
I 2000 startede Hanne Bruun Kultur- og lektiecafeen i Nærum, der sidenhen er udvidet med en lektiecafe på Egebæk Skole, der har op til 70 medlemmer. I 1987 startede hun Kontaktgruppen for Indvandrere, Flygtninge og Danskere med vægt på at formidle dansk kultur. 

”Hanne - du formår at give vores nye borgere, som kommer til kommunen fra andre lande, en personlig kontakt, omsorg og hjælp til at bygge en ny tilværelse op her i landet,” sagde borgmesteren og tildelte hende Frivilligprisen, der udover æren består af et værk af årets kunstner Ulla Bjervig. ”Tak til en ildsjæl, der er blevet til en institution i frivillig- og foreningslivet i Ruderdal Kommune. Tillykke!”