Offentligt møde om plejeplan for Stavnsholtkilen m.v.

Rudersdal og Furesø Kommune inviterer til infomøde om processen for en plejeplan den 28. maj.

Stavnsholtkilen, Stavnsholt Overdrev og Hestkøbgård er et stort fredet område, som udgår fra Furesøens nordkyst op gennem Stavnsholt med Furesø Golfklub i øst og Stavnsholt overdrev i vest.

Området blev fredet i oktober 2016 og ligger både i Furesø og Rudersdal Kommune. Fredningen skal sikre det relativt ubebyggede landskab mod byudvikling. Kommunerne har fået til opgave at udarbejde en fælles plejeplan for området.

Som forberedelse bliver der afholdt et dialogmøde mandag den 28. maj 2018 kl. 19-21 på Ellegården, Stavnsholtvej 168 i Farum. Her kan du, sammen med  lodsejere og andre interesserede få information om processen med at udarbejde plejeplanen.

Der vil være mulighed for at komme med synspunkter og holdninger i mindre grupper.

Tilmelding til bme@furesoe.dk eller tlf. 72 35 40 00 senest den 21. maj 2018.

Det fredede område består af åbne landbrugsarealer med spredt bebyggelse og et stort antal småsøer og levende hegn, der fungerer som  levesteder for planter, insekter, frøer, firben og fugle.