Økologisk mad til ældre i Rudersdal

Mindst 60 procent af den mad, der serveres på kommunens plejecentre skal i fremtiden være økologisk. Målet skal nås gennem et samarbejde med Hotel- og Restaurationsskolen i Valby.

I dag er der stor forskel på mængden af økologiske råvarer i kommunens kantiner og i køkkener og på plejecentre. Socialudvalgsformanden er glad for det nye mål om mere økologi:
 
- Vi ønsker at give ikke mindst vores svageste borgere den bedst mulige og sundeste madoplevelse. Derfor er det dejligt, at der nu kommer ekstra fokus på økologi i madlavningen på vores plejecentre, - siger Birgitte Schjerning Povlsen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget.
 
Kommunalbestyrelsen vedtog allerede i 2012, at kommunen skulle tilstræbe at bruge økologiske råvarer i institutioner og personalekantiner.
 
- Derfor er vi glade for, at det har kunnet lade sig gøre at etablere et samarbejde med Hotel- og Restaurantskolen, som jeg er sikker på vil resultere i flere og endnu bedre økologiske madvarer til gavn for borgere og medarbejdere,- siger Birgitte Schjerning Povlsen.
 
Kompetenceløft og smagen i centrum
Det er en faglig vurdering, at der er behov for kompetenceudvikling, for at målsætningen om 60 procent økologi kan nås. Ældreområdet har derfor sammen med personalekantinerne på administrationscenteret i Birkerød og rådhuset i Holte og et køkken i Ebberød under Socialområdet og et køkken i Ishøj Kommune søgt midler til kompetenceløft og omlægning til økologi. Det er Hotel- og Restaurantskolen, der står for gennemførelse af videns- og kompetenceløftet med henblik på at sikre minimum 60 procent økologi i gryderne.
 
Kompetenceforløbet vil udgøre i alt 20 undervisningsdage pr. deltager samt en faglig ekskursion, opstartsmøder og milepælsmøder. Udover økologi vil der være fokus på madspild, mere grønt og mindre kød, nye tilberedningsmetoder, værtskab og anretning og så skal smagen være i centrum.
 
Sådan er økonomien
Der ydes ikke tilskud direkte til offentlige myndigheder, og Rudersdal og Ishøj Kommuner er derfor gået sammen med Hotel- og Restaurantskolen i Valby. Skolen har fået tilsagn fra Miljø- og Fødevareministeriet og EU om et samlet tilskud til projektet på i alt 1.975.000 kr. i projektperioden, som løber frem til 31. december 2018. Beløbet dækker undervisningsudgifter og aktiviteter, men ikke personaletimer.
 
EU-midlerne til projektet er en del af "Den Europæiske Landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne"