Spring til indhold

Øget tryghed ved ankomst til skoler

Rudersdal Kommune forbedrer adgangs- og trafikforhold ved Vangeboskolen og Dronninggårdskolen.

En række initiativer skal sikre mere tryghed for elever og bløde trafikanter, når de færdes omkring kommunens skoler. Aktuelt gælder det Vangeboskolen og Dronninggårdskolen, men kommunen har tidligere gennemført tilsvarende projekter ved andre skoler.

De nye tiltag er klar til skolestart.

Trygheden er især kritisk i morgenmyldretiden omkring kl. 8, hvor adgangsforholdene er udfordret af den megen trafik til skolerne.

Begge steder oplever forældre, at afsætning og den generelle afvikling af trafikken ikke fungerer optimalt og derfor kan skabe utrygge situationer for børnene.

Dronninggårdskolen, det skal der ske

Forældre og skolebestyrelse ved Dronninggårdskolen ønsker, at skolens ankomstareal ombygges, så der kommer et bedre flow i trafikken samt øget tryghed og sikkerhed for cyklende og gående skoleelever til skolen samt forbipasserende cyklister ad Rønnebærvej.

Konkret lever ankomstarealet ikke op til nutidens krav til trafiksikkerhed på en skolevej. Der er ingen cykelstier langs skolen, og særligt om morgenen opleves der sporadisk afsætning af skoleelever med vending og tilfældig parkering til følge.

I spidsbelastningen mellem kl. 7.45 og 8.15, hvor flest elever afleveres i bil, er der mange ”klumper” i trafikken, der skaber konflikter, som ikke giver de bedste betingelser for de bløde trafikanter.

Det er også et mål, at ankomstarealet skal forskønnes i tråd med kommunens vedtagne ”Strategi for smukke, grønne veje”.

De konkrete initiativer er bl.a. disse:

 • Zone med fartdæmpning på 40 km/t på Rønnebærvej fra Ernst Bojesensvej til og med ankomstarealet.
 • Ensrettet biltrafik ind over p-plads og videre til afsætning foran skolen.
 • Forbedrede overgange med venteperroner ved parkeringsplads og ved Skolevej.
 • ”Kys og kør”-bane (p-afsætningsbane) inkl. udstigningsareal langs skolen til otte biler.
 • Forbedret gadelys inkl. lys på p-plads og forbedret oversigt ved udkørsel fra den.
 • Holdeplads for skole- og svømmebus på p-plads.
 • Parkeringsplads forbedres med nyt slidlag, ny afmærkning af båsene og oprettelse af to handicappladser – i alt 37 p-pladser.
 • ”Venteplads” med bænke og blomsterkummer foran skolen.
 • Grønne heller med blomstrende løg, stauder og træer.

Vangeboskolen, det skal der ske

Ved Vangeboskolen etableres en ny midlertidig p-plads, indtil en forventet ny institution bliver bygget omkring 2025.

Samtidig skal en ny afsætningsbane erstatte det eksisterende ”Kys og kør”-anlæg.

Hidtil har den sydlige del af Vangeboled samt den eksisterende p-plads mod Skodsborgvej typisk været fyldt op kl. 8. Det eksisterende ”Kys og kør”-anlæg bliver også brugt, men der er tendens til, at der parkeres i længere tid, hvilket nedsætter kapaciteten.

Ideen med de nye tiltag er at holde trafikken væk fra skoleområdet. Derfor ligger indkørslen til både afsætningsbane og p-plads i starten af Vangeboled. Her skal man ved indkørslen afgøre, om barnet blot skal sættes af. I så fald kører man ind ad banen, hvor man hurtigt er videre igen.

Ønsker man at følge sit barn hen til skolen eller skal aflevere i en af institutionerne, kører man ind på p-pladsen, som er enkelt og overskueligt udformet, så man hurtigt kan få sig et overblik over ledige pladser.

De konkrete tiltag er bl.a.:

 • Ny p-plads med 64 p-pladser og to handicappladser.
 • Forbedret afsætningsbane med større kapacitet og bedre afsætningsforhold.
 • Forbedring af cyklisternes forhold på Vangeboled med ny afmærkning.
 • Standsningsforbud langs skolen om morgenen og eftermiddagen.
 • Forbedret gadelys ved indkørslen til den nye p-plads og afsætningsbane.
 • Ny beplantning mod Vangeboled.