Nyt tilbud til sårbare unge i Café Backstage

Rudersdal Kommune markerer Verdens Mentale Sundhedsdag d. 6. og 10. oktober og har denne gang også fokus på unges trivsel. Et helt nyt tilbud til sårbare unge i Rudersdal er Café Backstage, en café drevet af frivillige.

En række undersøgelser viser, at de unges trivsel er under massivt pres – de er stadig mere kropsutilfredse, går til psykolog, sover mindre, spiser mere, medicinerer mere og er mere stressede. En del af forklaringen findes i den præstationskultur, de unge lever i. De unge skal konstant præstere, og det påvirker deres livskvalitet.

Hvordan hjælper vi vores unge?
Kia Christensen er en af dem, som har et bud på, hvordan vi hjælper pressede unge - og hvordan unge kan hjælpe andre unge. Kia er tovholder på ”Café Backstage, en frivilligt-drevet café for unge 14-20-årige i Rudersdal Kommune.

- Mange unge oplever i dag angst, stress, depression, spiseforstyrrelser, social angst, OCD eller mange andre former for psykisk sårbarhed. Det er ofte forbundet med ensomhed og skam”, fortæller Kia og fortsætter:

- I Cafe Backstage tror vi på, at fællesskab og åbenhed omkring psykisk sårbarhed kan ruste unge mennesker til at klare skolen bedre, skabe sunde sociale relationer og en sund identitetsskabelse”.

Kia, der i dag er 26 år, mor til tre små børn og i gang med en pædagoguddannelse, har selv prøvet på egen krop, hvordan det er at være ung og psykisk sårbar i en præstationskultur. Hun var som helt ung hårdt ramt af angst, OCD og spiseforstyrrelser som hun var i behandling for, og det tog hende lang tid at finde en vej tilbage til livet. Det var bl.a. takket være mødet med andre ligesindede, hun kunne relatere sig til og ganske langsomt begynde at åbne op overfor.

- Der var ikke nogen, der stod parat og tog mig hånden, da jeg blev udskrevet og erklæret ’rask’ og ’ikke længere i livsfare’. Derfor tog det alt for lang tid for mig at komme tilbage til livet og finde min egen person igen, siger Kia og fortsætter:

- Derfor ville jeg gerne tilbyde et fysisk rum til unge, der kæmper med problematikker. Et rum, hvor man kan føle sig tryg, hvor man kan komme anonymt og uforpligtende, og hvor vi kan nikke genkendende til det, der er svært nogle gange, og hvor vi kan have noget sammen i fællesskab, siger Kia Christensen.

Vil gerne forebygge og gribe ind tidligere
Der er ikke noget problem, der er for lille til, at man kan komme i Café Backstage. Det kan faktisk være en kæmpe hjælp at gribe ind tidligt og forebygge:

- Jeg tænker meget på de unge derude, der kæmper med ting, og jeg vil gerne være med til at gribe nogen noget før. Det giver stor mening for mig nu at give noget tilbage, at have en betydning for andre. Der ligger da også en form for fortsat heling for mig i at hjælpe andre, fordi jeg ved, hvor vigtigt det var for mig at begynde at åbne op, siger Kia.

Cafe Backstage har foreløbig åbent en dag om ugen i lokaler på Kulturcenter Mariehøj, men Kia har mange planer for stedet. – Jeg drømmer om, at det bliver et sted med kreative aktiviteter og sport, et sted hvor man kan styrke sin krop og tage ud af huset og bruge naturen. At det bliver et fællesskab, som de unge er medskabende i, for det er vigtigt at have et sted at komme, at få en rolle i et fællesskab og på den måde finde eller genfinde sin egen identitet, siger Kia.

Udvalgsformand: Prisværdigt initiativ
Caféen er 100 procent frivilligt drevet og Rudersdal Kommune støtter med lokaler og sparring. Kommunen har selv et ungenetværk på Rønnebærvej, der er et uvisiteret tilbud til unge ml. 18 og 32 med psykiske vanskeligheder. Formanden for Social- og Sundhedsudvalget Kenneth Birkholm er glad for, at Verdens Mentale Sundhedsdag sætter fokus på unge under pres og roser det frivillige initiativ:

- Café Backstage er lige præcis det, vi har manglet for sårbare unge i Rudersdal, der måske har brug for en ligesindet til at hjælpe med at håndtere præstationspresset i hverdagen. Et uforpligtende sted, hvor man føler sig tryg og kan dele store og små problematikker. Kia’s initiativ er prisværdigt, og jeg håber, at mange finder vej til caféen og skaber et fællesskab, hvor unge hjælper unge, siger Kenneth Birkholm.

Se hele programmet for Verdens Mentale Sundhedsdag i artiklen