Nyt performancehus i Birkerød

Kommunens børn og unge får et nyt musik- og teaterhus at boltre sig i med etablering af Performancehuset i Kulturcenter Mantziusgården i Birkerød.

Performancehuset skal indeholde 2 øvelokaler til musik, et øverum til teatergruppen Limenas, et opholdsrum til Performancehusets brugere, et lokale til elektronisk musik og programmering, et rum til værkstedsaktiviteter og ikke mindst en mindre teatersal med en scene – ’1905 Scenen’. Scenen skal bruges til teaterøverum, cafékoncerter, orkester- og korøvning m.m. Der bliver med andre ord tale om et miljø, som tilbyder stort set alt lige fra forsigtig teaterdeltagelse eller introvert elektronisk musik på en lille scene oppe under taget, til optræden på de skrå brædder i MantziusLives foyer og videre til koncertaktivitet i Mantziussalen.                           

I Performancehuset vil Teatergruppen Limenas, SFK-klubben Den Gule Drage, Ung i Rudersdal og musikskolen i Rudersdal have til huse. Synergien blandt kulturhusets aktører - ikke mindst MantziusLive – vil med det samlede kreative miljø træde tydeligt frem.

Kultur og Fritidsudvalgets formand Daniel E. Hansen (V) siger:

Med Performancehuset styrker vi samarbejdet mellem vores kulturinstitutioner - både på ledelsesniveau og på brugerniveau. Det vil åbne mulighed for, at primært unge kan arbejde med lyd og lysteknik, blive og være frivillig, lave PR, booke arrangementer eller på anden måde deltage aktivt i et varieret koncert- og teatermiljø.

Performancehuset åbner samtidig op for, at unge, der ikke i det daglige bruger kulturinstitutionerne, kan få glæde af øvelokalerne, fx unge musikere, der gerne vil spille i et band og lave deres egen originale musik. Det er også planen at voksne Rudersdalere kan bruge ledig tid i ’øveren’ mod betaling.

 

’1905 scenen’ – en scene til musik og teater

En central del i det nye Performancehus bliver en mindre teatersal med en ny scene kaldet ’1905 scenen’. Det kommer til at betyde helt nye muligheder for både musikskolen og for teatergruppen Limenas, der i forvejen har til huse i Kulturcenter Mantziusgården, men som nu kan samle og udvikle sine aktiviteter i det nye performancehus.

 

Dialog om det nye hus

De nuværende brugere af rum, hvor 1905-scenen vil ikke komme til at stå uden tag over hovedet. De vil blive involveret og indtænkt i processen.

Er du interesseret i udviklingen af det nye musik- og teaterhus, inviterer kulturområdet i løbet af efteråret til dialog. Hold øje med rudersdal.dk.

Kommunalbestyrelsen skal nu godkende, at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr.