Nyt performancehus godt på vej

Performancehuset i Birkerød klinger allerede af musik og teater, og nu udvides huset med Rude Studios, hvor børn og unge kan dygtiggøre sig i sang, musik og liveperformance.

Kommunalbestyrelsen godkendte i juni sidste år et forslag om omdannelse af 10. klasseskolens lokaler i 1905-fløjen på Kulturcenter Mantzius til et ’performancehus’. Det overordnede koncept for performancehuset er at understøtte et kreativt miljø omkring musik og teater via bl.a. undervisning og facilitering.

Indtil videre er lokalerne blevet taget i brug af teaterskolen Limenas, Rudersdal Musikskole og Ung i Rudersdal. Men ombygningen er i fuld gang, og til efteråret åbner også øvelokaler under konceptet Rude Studios, der allerede eksisterer på Kulturcenter Mariehøj.

Performancehuset skal være et væksthus for organiserede undervisnings-, aktivitets-, og foreningstilbud inden for musik og teater. Samtidig skal Performancehuset understøtte nye tiltag for selvorganiserede grupper, der har lyst til at eksperimentere og arbejde med kunstarterne.

Flere øvelokaler

Den primære målgruppe for Rude Studios, som snart vil være på begge kommunens kulturcentre, er alle musikinteresserede og udøvende musikere i Rudersdal Kommune i alderen 13-25 år. Rude Studios afholder kurser i bl.a. sangskrivning, musikproduktion og liveperformance. Der afholdes også jævnligt små koncerter med bands og artister fra musikfællesskabet. Som udgangspunkt er det gratis for kommunens borgere i alderen 13-25 år at benytte øvelokalerne.

 ”Vi vil gerne skabe en synergieffekt med MantziusLive og de andre aktører i Performancehuset, og udvide det gode fællesskab, vi har på Mariehøj med et musikmiljø, hvor unge selv arrangerer events, kurser og koncerter for brugerne af Rude Studios og andre musikinteresserede unge,” siger Kristine Thrane (S), der er formand for Kultur og Fritidsudvalget i Rudersdal Kommune.

Pt. er der indrettet en mindre teater- og musiksal og etableret et multirum, et opholdsrum med tekøkken samt et lille kontor. To lydisolerede musikøverum forventes færdige i efteråret 2018. Herudover er rammerne for et e-studie etableret, der også kan anvendes til akustisk musikudøvelse. Lokalerne og adgangen hertil sker via kommunens digitale låsesystem. Det er således muligt for brugerne at anvende lokalerne, også uden for Kulturcenter Mantzius’ åbningstid.

Performancehuset vil være åbent for foreninger og øvrige borgere, når lokalerne ikke afvendes af de primære målgrupper. Interesserede kan kontakte musikskoleleder Henrik Lilleholt Smidt på hens@rudersdal.dk.

 

 

Kulturhus Mantziusgården - Performancehuset i den gl. 1905-fløj