Nyt liv til Hotel Marina i Vedbæk

Mulighed for boliger og nye faciliteter som restaurant, café og fitness skal give Hotel Marina en tiltrængt saltvandsindsprøjtning og øge dens aktiv for lokalområdet.

Hotel Marina i Vedbæk er hverken tidssvarende eller bæredygtigt i sin nuværende form og ønsker derfor at kunne foretage markante ændringer, så stedet fortsat kan drives som hotel.

Et skitseprojekt for fremtidens Hotel Marina er netop præsenteret for Byplanudvalget.

Ændringerne går ud på at åbne hotellet mod Strandvejen, havnen og stranden og Vedbæks borgere generelt. Hotellet indrettes med moderne faciliteter, der kommer både restaurant og café og et moderne træningscenter, som borgerne i Vedbæk og alle andre også kan benytte.

Desuden indretter nye og moderne konference- og selskabslokaler, der gør det attraktivt igen at holde sine konferencer eller fester på Marina Vedbæk. Følgende faciliteter skal være til rådighed:

  • Hotel
  • Leje af lejligheder
  • Konference og selskabslokaler
  • Businesscenter
  • Restaurant og café
  • Dagligvarehandel
  • Torveplads
  • Træningscenter
  • Parkering

De nye faciliteter er afgørende for at kunne tiltrække de nye målgrupper, men de kræver efterspørgsel hele året. Derfor åbnes faciliteterne også for Vedbækborgerne og de faste beboere på ejendommen.

Sidstnævnte skal således betale en andel af hotellets faste udgifter til fx bemandet reception døgnet rundt, mulighed for at spise alle sine måltider på stedet, genoptræning og fysioterapi, rengøring og tøjvask / rens.

Endelig ønsker hotellet en ny penthouse-etage / tilbagetrukket sjette etage på værelsesfløjen, en ny tredje etage på bygningen mod Vedbæk Strandvej, fjernelse af en enetages bygning mod Olesvej samt en ny bygning i to etager, hvor der i dag er isbutik.

På sit møde besluttede Byplanudvalget, at der nu skal udarbejdes en ny lokalplan og et tillæg til kommuneplanen, da elementer i projektet går ud over rammerne i det eksisterende plangrundlag.

I skitseprojektet er også et forslag til, hvordan Hotel Marina, stranden og Vedbæk Havn kan tænkes sammen til en helhed, så både hotel, strand og havn kan tiltrække et større antal besøgende.