Nyt koncept erstatter Café Birken

Ungeværestedet Café Birken skal have nyt liv på Kulturcenter Mantziusgården i et samarbejde mellem de unge brugere, MantziusLive og Ung i Rudersdal. Derfor rykker caféen ud af de nuværende lokaler på Hovedgaden i Birkerød.

Fra 1. juli skal unge brugere af værestedet Café Birken ikke gå mod Hovedgaden i Birkerød, men derimod til Kulturhuset Mantziusgården en stenkast derfra. Caféen har bl.a. lagt hus til lektiecafé, debatter og events, og har desuden været brugt som mødested for grupper af unge, der arbejder frivilligt med andre kulturelle arrangementer i Rudersdal. Ikke mindst har stedet dannet ramme for foreningen Lydfest og udviklingen af deres årlige festivalevent på Mantzius.

En evaluering af konceptet viser, at tilbuddet om at have et brugerstyret ungemiljø i Birkerød bør bevares, men at lejemålet på Hovedgaden 47 i Birkerød ikke længere er afgørende for indholdet. Udgifterne til lokalerne på Hovedgaden står heller ikke længere mål med det oprindelige formål og den relativt begrænsede mængde af faste brugere.

 

Beslutningen om at tilpasse konceptet faldt på Kultur- og Fritidsudvalgets møde onsdag. Formand Kristine Thrane (S) understreger vigtigheden af fortsat at understøtte de frivilligbaserede, selvorganiserede miljøer i kommunen.

"Vi vil fortsat meget gerne arbejde for, at der er tilbud til unge i Rudersdal, der har lyst til at tage initiativ og skabe selv. Derfor håber vi at de unge stadig har lyst til at engagere sig i det nye koncept på Mantzius," siger hun.

Stadig behov for kreative rum

Behovet for kreative og uformelle rum udsprunget af Cafe Birken er nemlig stadig til stede i Rudersdal Kommune. Derfor skal det nye koncept også imødekomme ønsket om et samlingssted, hvor unge sammen kan skabe kulturprojekter og events. Kommunens unge vil fremover kunne bruge de eksisterende lokaler på Mantziusgården, og her modtage støtte og vejledning af ungekulturkonsulenter fra Rudersdal Kommune. Det nye koncept er ikke helt færdigt, og der foreligger endnu ikke et navn. Åbningstiderne skal fx aftales med de unge og tilpasses løbende.

"Café Birken har været med til at skabe selvstændige og initiativrige unge, der både har støttet op om ungekulturen såvel som demokratiet i Rudersdal. Værestedet som kreativt og uformelt rum har et fantastisk potentiale, som nu skal findes i Kulturcenter Mantzius," slutter Kristine Thrane.

Det bærende element skal fortsat være frivillighed både i drift og indhold. Alle unge, der gerne vil engageres i projektet på Mantzius kan henvende sig til ungekonsulent i Rudersdal Kommune, Anna Louise Nøhr på alou@rudersdal.dk.

 

Fakta

  • Café Birken har siden 2015 fungeret som et ungestyret værested i Birkerød Hovedgade 47 for unge i alderen 15 til 20 år.
  • Café Birken er udviklet i et samarbejde mellem brugere, Ung i Rudersdal og i tilknytning til Bycenterudvalgets indsats vedrørende udvikling af Birkerød Bymidte.