Nyt fælles elevråd giver eleverne mere indflydelse

"Vi kan ikke gå i stemmeboksen endnu, men det er stadig afgørende, at vores stemme bliver hørt og taget alvorligt”, siger formand for det nye fælles elevråd Nicolaj Burhøj Jerris.

Nicolaj er 15 år og går i 9. Z på Trørødskolen. Som formand skal han organisere og samle elevrådet og videreformidle elevrådets beslutninger til kommunalbestyrelsen og Børne- og Skoleudvalget. 

Og hvad er det så, der optager eleverne? For Nicolaj handler det om at få en fleksibel og anderledes skoledag, som motiverer og giver faglige udfordringer. Ligesom det er formandens egen mærkesag, hvordan man får skabt medbestemmelse og et større socialt fælleskab på skolen. Den nye rolle som formand for det fælles elevråd er ifølge Nicolaj et skridt i den rigtige retning: 

”Jeg er utrolig glad for at blive formand, det er et stort privilegium, og jeg glæder mig til at komme i gang med at arbejde og få sat nogle ting i gang. Jeg har tidligere siddet i det lokale elevråd, men det her en helt særlig opgave. Det har politikernes bevågenhed, og vi har en reel mulighed for at gøre en forskel.” 

Et styrket elevdemokrati 
Det fælles elevråd er en udspringer af en af de 10 anbefalinger, som Skolestrukturudvalget afleverede til kommunalbestyrelsen i forbindelse med arbejdet med en ny skolestruktur. 
Omdrejningspunktet for anbefalingen er, at eleverne skal involveres mere. Mere indflydelse skal fremme og styrke elevdemokratiet i Rudersdal Kommune og arbejde for elevernes uddannelsespolitiske interesser. Hos formanden for Børne- og Skoleudvalget Daniel E. Hansen er det nye fælles elevråd en vigtig milepæl i arbejdet med en ny skolestruktur: 
”Det er vigtigt, at eleverne selv er med til at definere, hvad en god skole er, og hvordan de får kvalitet og variation i undervisningen. Det er nogle store spørgsmål, som ikke er enkle at svare på, men vi bliver nødt til at søge svarene sammen med eleverne. Eleverne er simpelthen de bedste til at pege på, hvordan vi skaber en skole, der motiverer dem fagligt og beriger dem socialt”, fortæller Daniel E. Hansen. 

Inspirationskilde for de lokale elevråd
Det fælles elevråd skal også være en inspirationskilde for elevrådsarbejdet på alle kommunens folkeskoler.
”Med et fælles elevråd har vi mulighed for at sammenligne os med de andre skoler i Rudersdal Kommune og se, hvordan vi kan gøre det bedre på skolerne. Jeg synes det er vigtigt, at vi får diskuteret tingene lokalt ude på skolerne, og derefter tager det op i det fælles elevråd, så vi bliver talerør til politikerne og Børne- og skoleudvalget. Derved får vi en mere afgørende stemme. Vi kan ikke gå i stemmeboksen endnu, men det er stadig afgørende, at vores stemme bliver hørt og taget alvorligt”, siger Nicolaj Burhøj Jerris
Det fælles kommunale elevråd er stadig i sin spæde fase og har kun mødtes et par gange, hvor formålet har været at etablere styrelsesvedtægter for Rudersdal Fælleselevråd samt opstarte arbejde med at styrke de lokale elevråd på skolerne. 

FAKTA
Det fælles elevråd blev etableret i september 2019 
Rudersdal Fælleselevråd deltager fremadrettet i Skoleforum med to repræsentanter
Øget elevinvolvering er en af de to anbefalinger, som Skolestrukturudvalget afleverede til kommunalbestyrelsen den 26. marts 2019. De ti anbefalinger er: 

1. Vision for skolerne
2. Styrket udskoling
3. Fokus på ledelse og medarbejdere
4. Styrket skoleledelse
5. Øget elevinvolvering
6. Modelkriterier for en ny skolestruktur
7. Masterplan for skoleområdet
8. Stærke driftsfællesskaber
9. Konsekvenser af ny skolestruktur
10. Fortsat god proces 

Kontakt

Daniel E. Hansen,  formand for Børne- og Skoleudvalget,Tlf.: 29 66 74 55 og e-mail: deh@rudersdal.dk
Nicolaj Burhøj Jerris, formand for Fælles elevråd, Tlf.: 22452124 og nicolaj.burhoj.jerris@gmail.com