Nyt bygningsreglement pr. 1. juli

Den 1. juli er det ikke længere muligt at vælge, hvilket regelsæt din byggesag skal behandles efter. Her er det nemlig kun Bygningsreglement 2018 (BR18), der gælder.

Hovedgrebet i BR18 er, at kommunen som udgangspunkt ikke længere foretager byggesagsbehandling af de byggetekniske bestemmelser. Det er i stedet din rådgiver, der i sin projektering og udførelse skal sørge for, at bestemmelserne er overholdt.

Og så enkelt er det alligevel ikke. Der gælder bl.a. særlige regler for hhv. brand og konstruktion, som på sigt overtages af certificerede rådgivere. Indtil det er muligt at vælge en certificeret rådgiver, skal kommunen fortsat behandle ansøgninger på disse punkter.

Kravene til ansøgningsmaterialet ændres også med BR18. Du kan med fordel benytte dig af tilbuddet om en gebyrfri forhåndsdialog med en byggesagsbehandler. I forhåndsdialogen kan du blive vejledt om, hvordan du ansøger, hvordan processen forløber og hvilken dokumentation, der skal indsendes, når byggeriet er færdigt. Du kan læse mere om muligheden for forhåndsdialog herunder.

‌Forhåndsdialog‌

10% af sagerne (undtaget enfamiliehuse og sekundært byggeri) skal efter reglerne udtages til en stikprøvekontrol, hvor kommunen kontrollerer, at kravene er dokumenteret overholdt.

Information om bygningsreglementet (administreret af Trafik- og Byggestyrelsen)