Nyt bygningsreglement 2018 (BR18)

Den 1. januar 2018 træder et nyt bygningsreglement BR18 samt bekendtgørelse om certificering i kraft.

Med det nye bygningsreglement implementeres en ny struktur, hvorefter kommunen som udgangspunkt ikke skal foretage teknisk byggesagsbehandling, samt en certificeringsordning for brand og konstruktioner. Den nye struktur i BR18 betyder bl.a., at der er forskel på hvornår, du skal indsende det tekniske materiale til byggesagen.

Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, der er udstedt med hjemmel i byggeloven. Ud over de administrative bestemmelser, der gælder for et byggearbejde, regulerer bygningsreglementet 21 forskellige tekniske emner, som dækker alt fra krav om adgangsforhold, brand og ventilation mv. Derudover er der en række krav, som særligt knytter sig til den certificerede brandrådgivers eller statikers virke.

Overgangsperiode mellem BR15 og BR18

I perioden fra 1. januar 2018 til 30. juni 2018 er det som bygherre muligt at vælge, om man vil søge om byggetilladelse efter det gamle bygningsreglement BR15 eller det nye bygningsreglement BR18. Ved ansøgning om byggetilladelse skal man gøre det klart hvilket bygningsreglement, man søger efter. Det er ikke muligt at kombinere BR15 og BR18.

Ansøgning om byggetilladelse skal ske gennem Byg og Miljø, se link nedenfor. Her vil du blive bedt om at vælge, hvilket bygningsreglement, du ønsker at søge efter. Markeringen vil som default stå i BR15, som vist på illustrationen nedenfor.

Ønsker du at benytte dig af adgangen til at søge efter de nye regler i BR18, anbefaler vi, at du booker en tid til en forhåndsdialog hos kommunen, idet der også er nye krav til ansøgningsmaterialet mm. Du kan booke en tid via nedenstående link. Forhåndsdialogen er gratis og medregnes således ikke i byggesagsgebyret

Når overgangsperioden er udløbet (efter den 30. juni 2018), så er det kun muligt at søge efter BR18.

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte kommunens bygningsmyndighed.

 

 

‌Forhåndsdialog‌

Byg og Miljø