Nyt børnehus i Birkerød åbner i midlertidige lokaler

Der mangler pladser til de helt små i Birkerød, og Børne- og Skoleudvalget foreslår derfor, at lokaler i Sjælsøhallen bygges om til ny, midlertidig vuggestue.

Der kommer flere helt små børn til kommunen, og det betyder, at der er behov for nye og flere pladser. Lige nu er det især Birkerød, der mangler pladser til de små, og et af løsningsforslagene er, at SFO’en ’Firkløveren’ på Bistrupskolen ændres til daginstitution for de 0-5 årige børn. Det forudsætter en ombygning både på skolen og den nuværende Firkløverbygning for at den kan bruges som daginstitution.

Børne- og Skoleudvalget har netop behandlet sagen og besluttet, at der – mens Firkløveren bygges om og gøres klar - kan etableres en midlertidig ’Firkløver’ til ca. 20 vuggestuebørn i lokaler i Sjælsøhallen. Det er i lokaler, der tidligere været brugt som skovbørnehave, og de står for tiden tomme.

- Jeg glæder mig over, at vi får flere børnefamilier med helt små børn til kommunen. Lige nu ser det ud til, at vi får omkring 70 flere 0-årige i år. Dem skal vi skaffe plads til, så derfor er Børne- og Skoleudvalget meget positive over for at åbne en mindre del af Firkløveren midlertidigt i Sjælsøhallen. Leder, ansatte og børn kan så overflyttes til en ombygget Firkløver i maj 2019, siger formand for Børne- og Skoleudvalget Daniel E. Hansen.

Når det nye børnehus Firkløveren står klar til maj, er der plads til ca. 25 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn mere i Birkerød-området.

Samtidig er 2. del af ombygningen af SFO-delen på Vangeboskolen sat i gang, idet Børne- og skoleudvalget netop har frigivet penge til en udvidelse af den nye daginstitution Egebakken. Det giver ca. 60 daginstitutionspladser yderligere.

Efter Børne- og Skoleudvalgets indstilling skal Kommunalbestyrelsen tage endeligt stilling til sagen.