Spring til indhold

Mange vil få hentet affald på nye dage

Ændring i ruterne gør kørslen mere effektiv og reducerer dermed klimabelastningen.

Vi vil fra maj 2021 hente dit genanvendelige affald af nye ruter. Det kan betyde, at du fremover får hentet dit plast, papir, glas, metal og pap på nye dage.

Tømmefrekvensen vil fortsat være:

  • Hver 3. uge for plast / papir
  • Hver 8. uge for glas / metal
  • Hver 4. uge for pap.

Hvis du bor et sted med fælles affaldsbeholdere, vil tømmefrekvensen være hver 2. uge for plast, papir, glas og pap, mens metal er hver 4. uge.

I overgangen til de nye tømmedage kan der gå lidt kortere eller længere tid mellem tømningerne, end du er vant til.

Stiller du normalt dine beholdere frem på tømmedagen, skal du være særlig opmærksom i perioden, hvor skiftet sker, så du får tømt dit affald.

Få en sms dagen før tømning

Hvis du er tilmeldt Beskedservice, vil du automatisk få en sms dagen inden din affaldsbeholder bliver tømt – fuldstændig som du er vant til.

På selvbetjeningssiden Mit Affald kan du se, på hvilke dage du fremover vil få hentet dit affald, ved at klikke på kalenderen for 2021. Du kan også tilmelde dig Beskedservice, som betyder, at du får en sms dagen før, dit affald bliver hentet.

Selvbetjeningssiden Mit Affald

De nye ruter vil samlet set betyde færre kørte kilometer, som både vil forbedre arbejdsmiljøet for skraldemanden og mindske klimabelastningen ved affaldsindsamlingen.