Spring til indhold

Nye tiltag for borgere med demens

Når demens rammer, er det ikke kun udfordrende for den ramte, men også i særlig grad for familie og venner. Derfor vil en række nye initiativer tilbyde aflastning til borgere med demens og deres pårørende.

De nye initiativer betyder bl.a. at et af kommunens dagtilbud får forlænget åbningstid. Dagtilbuddene har samværsgrupper for borgere med demens, hvor der foregår forskellige aktiviteter alt afhængig af deltagernes interesser og fysiske aktivitetsniveau. Fra næste år bliver åbningstiden på dagtilbuddet Skovvang udvidet til kl. 17 fire dage om ugen, hvilket giver plads til at otte borgere kan blive i længere tid end i dag. Dermed får de pårørende indimellem mulighed for et lidt længere frirum.

Herudover bliver der i samarbejde med Frivilligcenter Rudersdal opstartet en ordning med frivillige besøgsvenner, som tilbyder afløsning for den pårørende i hjemmet. Dermed kan den pårørende få et frirum og kan være tryg ved at gå ærinder, tage til bridge eller være sammen med venner.

Når Covid-19-situationen tillader det, starter et gymnastikhold for borgere med demens, som bliver tilpasset deltagerne, samt en månedlig fællesspisning for ægtepar. Fællesspisningen skal være med til at skabe fælles gode oplevelser og få sygdommen lidt i baggrunden.

Demenskoordinator i Rudersdal Birgitte Steen Grønnebæk, er glad for at de nye initiativer også tilgodeser de pårørende:

  ”Hverdagen med et familiemedlem, som har en demenssygdom, kan være meget udfordrende. Det menneske man kendte, glider langsomt væk. Samtidig er der en masse praktiske opgaver, man som pårørende må overtage det fulde ansvar for. Derfor er vi rigtig glade for nu at kunne tilbyde endnu flere muligheder og fælles aktiviteter, som kan sætte fokus på livet og få sygdommen lidt i baggrunden”, fortæller Birgitte Steen Grønnebæk.

Rudersdal og Frivilligcenter Rudersdal har fået midler til initiativerne fra Sundhedsstyrelsen, som bliver gennemført i årerne 2021 til 2023.

Du kan læse mere om kommunens tilbud og rådgivning om demens her:
Tilbud til borgere med demenssygdom og deres pårørende