Nye skoledistrikter skal give stabile skoler med høj kvalitet

Færre skoledistrikter samler børnene i klasser med ensartet størrelse og udnytter skolernes kapacitet bedre. Et forslag om ændring af distrikterne er sendt i høring.

Skolerne i Rudersdal Kommune gør i disse dage klar til indskrivning af over 600 børn til 0. klasse i 2017, men antallet af skoledistrikter er under forandring. Tidligere har der været et skoledistrikt for hver af de 12 folkeskoler, men fremover vil der være tre skoledistrikter i kommunen.
 
Sådan lyder anbefalingen fra Børne- og Skoleudvalget efter at Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har godkendt forsøget med ændring af skoledistrikter fra skoleåret 2017/18.
 
Sikret plads i det distrikt, man hører til
Formand for børne- og skoleudvalget Randi Mondorf mener, at ændringen tilgodeser forældrenes behov for nærhed til deres børns skole og skolernes ønske om stabile klassestørrelser:
 
-          De nye distrikter vil give mere ensartede klassestørrelser på skolerne, så kapaciteten - fx lokaler og undervisningsudstyr - bliver udnyttet bedst muligt. Det vil også være med til at understøtte den høje kvalitet i undervisningen, som alle elever skal møde på vores skoler, siger Randi Mondorf.
 
Kommunen forventer ikke, at ændringen medfører lange afstande for eleverne mellem bopæl og skole, for de tre nye skoledistrikter har et begrænset geografisk opland. Dvs. at der fx i det nye skoledistrikt Birkerød kun ligger skoler beliggende tæt på Birkerød by. Det betyder, at elever ikke kan blive sendt til en skole i den anden ende af Rudersdal Kommune.
 
-          Vi har 12 lokale skoler placeret i hver deres nærmiljø og med hver deres distrikt og de ændringer, der over tiden har fulgt med der. De tre nye skoledistrikter sikrer, at forældrene på lang sigt ved hvilken skole, deres familie hører til, og at børnene ikke bliver sendt til en skole i den anden ende af kommunen, siger Randi Mondorf.
 
Søskende får plads på samme skole
Børne- og Skoleudvalget har netop sendt ændringen af skoledistrikterne i høring frem til januar 2017. Det er skolebestyrelserne på de 12 folkeskoler, der bliver bedt om at forholde sig til ændringen, der kræver tilslutning fra alle. De nye skoledistrikter kommer i givet fald til at gælde for alle kommende elever i 0. klasse, mens børnefamilier, der kommer til kommunen inden juni 2017, skal indskrive børn i forhold til de nuværende distrikter. I forbindelse med skoleindskrivningen, der begynder mandag den 21. november 2016, har kommunen opstillet en række kriterier, hvor den største forandring er, at søskende er sikret plads på samme skole.
 
-          Før har forældre, hvis første barn var blevet optaget på en anden skole end distriktsskolen, ikke kunnet være sikre på, at yngre søskende også ville få plads der. Det kan de med de nye skoledistrikter, hvor kriteriet om søskende bliver vægtet højt, fordi det er vigtigt for familierne, at børn går på samme skole, siger Randi Mondorf.
 
Blandt de øvrige kriterier er:
 
•         Kommunens egne borgere går forud for andre.
•         Børn vil som udgangspunkt være sikret optagelse på en skole indenfor 2,5 km fra bopælen.
•         Børn vil være sikret optagelse på en skole, hvis de har søskende på skolen.
•         Pladserne fordeles så vidt muligt efter forældrenes 1. ønske.
 
Alle kriterier kan ses på www.rudersdal.dk/skoleindskrivning, og forældre skal ønske optagelse af barnet på mindst tre skoler i prioriteret rækkefølge.
Læs mere om ændringer af skoledistrikter på www.rudersdal.dk/hoering